Nu söker vi en kommundirektör till Strömstads kommun. Rollen är ett konsultuppdrag med start den 9 januari och sträcker sig 6 månader fram med chans till förlängning. Tjänsten är på deltid och du förväntas arbeta 60%.

Sök rollen redan idag då intervjuer sker löpande!

Om tjänsten
Kommunen söker en interim kommundirektör som ska leda och samordna förvaltningarnas arbete mot uppsatta mål inom ramen för budgetmässiga förutsättningar. Uppdraget omfattar uppskattningsvis ca 100 timmar i månaden under en period av 6 månader med möjlighet till förlängning. Du kommer arbeta vid Kommunledningsförvaltningen i Strömstads kommun.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Kommunstyrelsens ordförande som närmaste chef. Uppdragen innebär flera samtidiga projekt/ärenden.

Uppdraget innebär att:

Vara kommunens högsta tjänsteman, direkt underställd kommunstyrelsen.
Ha det yttersta ansvaret för att lägga förslag till och verkställa kommunstyrelsens beslut.
Vara förvaltningschef för kommunstyrelsens förvaltning och chef över förvaltningscheferna för övriga kommunens förvaltningar.
Ta ansvar för att förvaltningen bedrivs i enlighet med lagar och föreskrifter.
Ha rätt att vidaredelegera beslutanderätt till annan anställd enligt kommunstyrelsens delegationsordning.
Ansvara för tjänstemannaberedning av kommunövergripande budget.
Vara stöd till kommunstyrelsen i uppgiften att leda, samordna och ha uppsiktsplikt över hela den kommunala organisationen.
Vara rådgivare till kommunstyrelsens ordförande/kommunledningen.
Leda och samordna den kommungemensamma chefsgruppen.
Samordna genomförandet av vissa kommungemensamma projekt och utvecklingsinsatser.

Vem är du?
Vi ser att du har goda kunskaper om, och färdigheter i, de sakområden som omfattas inom uppdraget. Du har god IT-vana och som person är du lyhörd, kommunikativ och har en god problemlösningsförmåga. Du behärskar svenska i tal och skrift. Viktigt för rollen är;

Relevant akademisk examen eller annan utbildning och erfarenhet som av beställaren bedöms som likvärdig.
Minst tre års arbetslivserfarenhet som kommundirektör eller motsvarande.
Erfarenhet av att leda i en politiskt styrd organisation och att svara inför förtroendevalda.
Goda kunskaper om den kommunala verksamhetens regelsystem, organisationsstruktur och myndighetsutövning.
God kunskap om strategiska samhällsfrågor som är relaterade till kommunal verksamhet, bolag och näringsliv.
Ha erfarenhet av att styra, leda och följa upp verksamhet med bibehållen god ekonomi.
Erfarenhet av förändringsarbete och organisationsutveckling.
Vara förtrogen med nationella lagar, regler med mera för det för uppdraget relevanta området.
Erfarenhet av samverkan med fackliga organisationer.
Erfarenhet av offentlig organisation liknande Strömstads kommun.

Om verksamheten
Strömstads kommun är belägen i norra Bohuslän med riksgräns till Norge. Med sitt natursköna läge är Strömstads kommun en attraktiv plats att bo på, både hela och delar av året. Totalt bor drygt 13 000 åretruntboende i kommunen. Det mäktiga Kosterhavet i väster sätter sin prägel på stadsbilden och omgivande kustsamhällen. I öster möter en annan vattenspegel upp, Idefjorden, gränsfjord mot Norge. Kosterhavet är Sveriges första marina nationalpark med naturupplevelser i världsklass. Längre inåt land samsas mindre samhällen med branta berg, trånga dalgångar, hällmark, skog och åkermark. Just naturupplevelserna, livskvaliteten, det breda föreningslivet och förstås en god arbetsmarknad är viktiga skäl till varför kommens invånarantal successivt växer.

Strömstad rankas ofta som en av de kommuner där det startas flest nya företag. Besöksnäringen dominerar, men här finns även kunskapsföretag inom miljöteknik och läkemedel. Läget invid norska gränsen erbjuder ett strategiskt läge för företag med närhet till storstäder som Oslo och Göteborg.Det går inte längre att söka detta jobb!
Kommundirektör till Strömstads kommun!

Poolia

Kategori: Sjukvård & Hälsa
Plats:
Antal visningar: 0
Antal gillamarkeringar: 0
Publicerades:

Det går inte längre att söka detta jobb!


Nyckelord

Ekonom, Förvaltningschef, Kommundirektör

Fler jobb från Poolia
Hittade inga jobb