Som Associate Financial Accountant kommer du att stödja den finansiella rapporteringen för nordiska juridiska enheter, team, effektiv, effektiv, snabb och korrekt finansiell supporttjänst som ger mervärde för affärspartnerskap till organisationen. Denna roll kommer att ha ansvaret för att underhålla och kontrollera företagets bokföring och tillhandahålla korrekt finansiell.

Client Details

ENA (Eisai AB) är ett dotterbolag till Eisai Europe Limited med säte i Stockholm, Sverige. ENA har filialer i Danmark, Norge och Finland. Denna roll kommer att ha ansvaret för att underhålla och kontrollera företagets bokföring och tillhandahålla korrekt finansiell redovisningsinformation för organisationen, både internt och externt för lagstadgade, juridiska och skattemässiga ändamål.

Som Associate Financial Accountant kommer du att stödja den finansiella rapporteringen för nordiska juridiska enheter, team, effektiv, effektiv, snabb och korrekt finansiell supporttjänst som ger mervärde för affärspartnerskap till organisationen.

Value Custodian, säkerställer finansiellt överensstämmande rapportering av organisationens finansiella rapporter både internt och externt för lagstadgade, juridiska och skattemässiga ändamål.

Läs mer på:

Description

Frånvarotäckningsuppgifter

 • Bistå med anläggningstillgångsrapportering vid behov
 • Fungera som backup till ekonomichef ENA

Process för ekonomisk redovisningsprognos

 • Ansvarig för att skapa och tillhandahålla kassaflödesanalys och kassaprognos till Treasury Accountant

Ekonomisk kontrollprocess

 • Dokumentation av processer och rutiner
 • Säkerställa att adekvata kontroller finns på plats övergripande finansiella frågor, rapportera om alla risk- och kontrollfrågor och agera som väktare av kvaliteten
 • Svara på interna och externa revisionsförfrågningar, kontakta revisorer vid behov
 • Stöd revision vid behov (intern och extern)
 • Processutveckling och dokumentation, underlätta bästa användning av IT-system mm.

Finansiell rapportering - Lagstadgad

 • Hjälpa till med att förbereda månatliga ekonomirapporteringspaket
 • Assistera vid upprättande av årsbokslut
 • Stödrevision för Norden

Finansiell rapportering - Skatt

 • Slutförande av månatliga skatteberäkningar och hjälp med årlig skattedeklaration
 • Upprätta momsgruppsdeklaration
 • Förbered och skicka in moms, EG-försäljningslista och intrastatrapportering efter behov

Slut på månaden

 • Registrera och analysera lagerhållningen noggrant och granska behovet av att göra avsättningar
 • Förbered månatlig inlämning av ekonomiska resultat till moderbolaget
 • Förberedelse av försäljnings- och COGS-avstämningar
 • Stöd månadsslutsprocessen: journalbokning, avstämningar, dataanalys, intern rapportering

Balanskontroll

 • Förbereda balansräkningsavstämningsfil, säkerställa att avstämningar utförs, dokumenteras och godkänns

Transaktionshantering

 • Se till att alla journaler som bokförs i SAP är korrekt arkiverade
 • Andra ad hoc-uppgifter vid behov
 • Microsoft Office (Word, Excel och PowerPoint)
 • SAP
 • Stravis-länk (Eisai internt konsolideringspaketverktyg)

Kontorsbaserad blandad SMART som arbetar både på kontoret och hemifrån

 • Arbeta med EMEAs finansteam
 • Arbeta med Nordic Finance Manager
 • Stödja lokala nordiska företag vid behov
 • Interaktion med FP&A, Compliance, Treasury, Internrevision och andra affärspartners vid behov och behov.

Profile

Kvalifikationer och erfarenhet krävs.

 • Formell ekonomisk redovisningsutbildning och kvalifikationer, kunskap om lagstadgad redovisning, juridiska och skattemässiga krav
 • Tillräckligt med års redovisningserfarenhet för att visa bevisad förmåga på den bidragsnivå som krävs.
 • Flytande engelska är viktigt
 • Kunskap om Skatt
 • Expertis och erfarenhet av Microsoft-applikationer, speciellt excel och ekonomisystem.
 • Förståelse för revisionsprocessen och förmåga att stödja vid hantering av externa leverantörer
 • Förståelse för läkemedelsindustrin önskvärt

Färdigheter och begåvning krävs

 • Proaktivt förhållningssätt för att lösa problem.
 • Motståndskraftig och kan kontinuerligt leverera i en krävande miljö och hantera flera prioriteringar och leveranskrav inom en kort tidsskala.
 • Kan skapa starka arbetsrelationer inom ett stort finansteam och med tvärfunktionella teammedlemmar.
 • Kunna arbeta under press med fokus och precision inom utmanande deadlines.
 • Målmedvetet förhållningssätt till drivande lösningar

Job Offer

Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag 2022-09-15, ansök därför så snart som möjligt. I denna rekrytering samarbetar vi med Michael Page Finance & Accouting, ansökan sker via Vid frågor kontakta ansvarig rekryteringskonsult Daniel Gyllendahl på +46 73-074 86 26,

Michael Page är en av de globalt ledande aktörerna inom rekrytering av kvalificerade specialister och chefer för både permanenta, temporära och interima uppdrag. I över 45 år har vi hjälpt både kunder och kandidater att växa genom att erbjuda kvalitativa tjänster och har varit drivande i utvecklingen av standarden inom specialistrekrytering. Vi har nu 156 kontor i 36 länder runt om i världen.

Michael Page som är en del av PageGroup har byggt upp ett brett nätverk, både lokalt och internationellt, genom ständig kontakt med yrkesverksamma inom våra specialistområden. Dessa kontakter tillsammans med innovativa metoder för att hitta nya talanger utmärker oss från andra rekryteringsföretag. För att kunna garantera en effektiv rekryteringsprocess försöker vi alltid förstå våra kunders organisation, kultur och speciella behov samt ha djup kunskap om de aktuella förhållandena på arbetsmarknaden.Det går inte längre att söka detta jobb!
Associate Financial Accountant

Michael Page

Kategori: Ekonomi & Finans
Plats: Stockholm
Antal visningar: 0
Antal gillamarkeringar: 0
Publicerades:

Det går inte längre att söka detta jobb!


Nyckelord

Accountant, årsbokslut, Backup, Bokföring, Ekonom, Ekonomichef, Finance, Finance Manager, Försäljning, Internrevision

Fler jobb från Michael Page
Hittade inga jobb