Vi söker nu Landskrona stads nya inköps- och upphandlingschef! I den här rollen får du vara drivande i att utveckla stadens strategiska inköps- och upphandlingsarbete samt leda och samordna upphandlingsverksamheten för Landskrona stad koncernen.

Du har personalansvar för 9 personer, du rapporterar till ekonomichef och ingår i ekonomiavdelningens ledningsfunktion.

Inköps och upphandlingsenheten är en del av ekonomiavdelningen och utgör stab till stadsledningen, tillhandahåller stöd till verksamheter i form av inköps- och upphandlingskompetens, samt levererar tjänster till förvaltningar och kommunala bolag. Vi har en central plats med mycket kontakter i vår organisation. Detta gör vårt arbete komplext, dynamiskt och utmanande. Ekonomiavdelningen ansvarar för funktionsområdena ekonomistyrning, finans, redovisning samt inköp- och upphandling. I ett av avdelningens uppdrag ligger att leda och utveckla stadens inköps- och upphandlingsenhet. I din roll som inköps- och upphandlingschef leder du arbetet mot de uppsatta målen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Leda och samordna inköps- och upphandlingsverksamheten i staden för att åstadkomma affärsmässighet och mesta värde för våra skattemedel
  • Ansvara för arbetet på inköps- och upphandlingsenheten och leda utvecklingen för att skapa förbättrade processer och arbetssätt
  • Utveckla en drivande, effektiv och långsiktigt hållbar arbetsgrupp
  • Vara rådgivande och coachande gentemot ditt team i komplexa frågeställningar
  • Säkerställa att våra styrdokument, rutiner, processer och system är såväl aktuella som stödjande för verksamheterna
  • Driva utvecklingen mot en ökad e-handel och digitaliserade processer

Erfarenhet och personliga egenskaper:
För att lyckas i denna roll tror vi att du har relevant akademisk utbildning och flera års erfarenhet av kvalificerat arbete inom upphandlingsområdet. Du har troligen drivit egna upphandlingar, har erfarenhet av projektledning samt mycket goda kunskaper om LOU (lagen om offentlig upphandling.) Du har erfarenhet som chef med personalansvar och dokumenterat goda ledaregenskaper, antingen från offentlig eller privat verksamhet. Det är meriterande att ha erfarenhet från e-handel och spendanalyser.

Som person har du ett lösningsfokuserat arbetssätt och en förmåga att se samband mellan juridik, affärsmässighet och verksamhetens behov. Du är noggrann och har förmågan att bygga strukturer, processer och utforma strategier. Som ledare motiverar och inspirerar du dina medarbetare och skapar en teamkänsla.

Om Landskrona stad
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.

I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.

Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!

Ansökan

I denna rekryteringsprocess samarbetar Landskrona stad med Meritmind. För mer information är du välkommen att kontakta Viktoria Asp på 073 748 20 92 eller viktoria.asp@meritmind.se. I den här processen har vi en längre ansökningsperiod och intervjuer kommer att ske efter semestrarna, i augusti.

Meritmind arbetar kompetensbaserat för att främja en objektiv och icke-diskriminerande rekrytering. Detta innebär bl.a. att du kommer att få göra arbetspsykologiska tester om du går vidare till intervju i denna process.

Tänk på detta innan du skickar in din ansökan (i enlighet med GDPR-lagstiftningen)

  • Din ansökan ska ej innehålla personuppgifter kring civilstatus, familjesituation/barn, etniskt ursprung, ålder, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexuell läggning.
  • Det är endast möjligt att bifoga ett dokument så lägg gärna CV och eventuellt personligt brev i samma fil.

Välkommen med din ansökan!Inköps- och upphandlingschef

Det går inte längre att söka detta jobb!