Åt Landskrona stad söker vi nu erfaren och kvalificerad budgetchef! Du kommer ingå i ekonomiavdelningen och har ansvar över enheten för ekonomistyrning, som samordnar och driver arbetet med stadens budgetprocess och övergripande ekonomistyrning.

Du har ett personalansvar för 3 personer, ingår i ekonomiavdelningens ledningsfunktion och rapporterar till ekonomichefen.

Ekonomiavdelningen utgör stab till stadsledningen, tillhandahåller stöd till verksamheter i form av ekonomikompetens samt levererar tjänster till förvaltningar och kommunala bolag. Vi har naturligt en central plats med mycket kontakter i vår organisation. Detta gör vårt arbete komplext, dynamiskt och utmanande. Ekonomiavdelningen ansvarar för funktionsområdena ekonomistyrning, finans, redovisning samt inköp- och upphandling. I ett av avdelningens uppdrag ligger att leda och utveckla stadens ekonomistyrning där en central uppgift är att hålla samman koncernens budget- och uppföljningsprocesser.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Ansvara för och utveckla stadens övergripande budget- och investeringsprocess
  • Ta fram beslutsunderlag, bereda och föredra utredningar i komplexa ekonomiska frågor samt vara ett stöd i ekonomiska frågor där staden och koncernen som helhet är i fokus
  • Hantera skatteberäkningar, budgetering, bokslut, prognoser, uppföljningar, nyckeltal och analyser
  • Aktivt delta i att utveckla vårt sätt att arbeta med ledning, styrning och kvalitet både utifrån de operativt ansvariga verksamheternas behov och utifrån staden som helhet
  • Arbetar övergripande med att tillgodose behovet av analyser och beslutsunderlag för ekonomisk planering och uppföljning
  • Har en viktig strategisk roll och har ett nära samarbete med ekonomichefen och övriga ledningsfunktioner inom såväl ekonomiområdet som övriga ledningsfunktioner i kommunen
  • Skriva tjänsteskrivelser, utredningar och vara föredragande inför beslut i de politiska församlingarna
  • Även om stor del av arbetet är av strategisk karaktär ingår även operativa arbetsuppgifter kopplade till ansvarsområdet

Erfarenhet och personliga egenskaper
För att lyckas i denna roll tror vi att du har en högskoleexamen i ekonomi eller motsvarande, och gärna tidigare arbetslivserfarenhet som chef på stadsledningsnivå, eller annan erfarenhet vi bedömer likvärdig. Du har mycket goda kunskaper i och lång erfarenhet av budgetering och ekonomistyrning. Det är meriterande om du har erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete i offentlig verksamhet.

Som ledare har du förmåga att engagera och coacha dina medarbetare och du är en bra förändringsledare. Du har en drivkraft som märks genom att du tar initiativ till att förbättra och utveckla, och du kan balansera en roll som både är strategisk och operativ.

Om Landskrona stad
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.

I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.

Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!

Ansökan

I denna rekryteringsprocess samarbetar Landskrona stad med Meritmind. För mer information är du välkommen att kontakta Viktoria Asp på 073 748 20 92 eller viktoria.asp@meritmind.se. I den här processen har vi en längre ansökningsperiod och intervjuer kommer att ske efter semestrarna, i augusti.

Meritmind arbetar kompetensbaserat för att främja en objektiv och icke-diskriminerande rekrytering. Detta innebär bl.a. att du kommer att få göra arbetspsykologiska tester om du går vidare till intervju i denna process.

Tänk på detta innan du skickar in din ansökan (i enlighet med GDPR-lagstiftningen)

  • Din ansökan ska ej innehålla personuppgifter kring civilstatus, familjesituation/barn, etniskt ursprung, ålder, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexuell läggning.
  • Det är endast möjligt att bifoga ett dokument så lägg gärna CV och eventuellt personligt brev i samma fil.

Välkommen med din ansökan!Budgetchef

Det går inte längre att söka detta jobb!