Som en av två Business Controllers på Svealandstrafiken är du både strategisk och i detaljerna. Du får insyn, stöttar verksamhetens chefer, driver förbättringar i projekt och gräver i systemen. Vi erbjuder en utvecklingsbar Business Controllerroll och söker dig som tänker utanför boxen. Det finns mycket att ta i och allt är inte ekonomi.

Vi önskar komma i kontakt med dig som har controllingerfarenhet eller möjligen annan redovisningsmässig bakgrund kombinerad med förmågan att prestigelöst göra nytta där det behövs. Och förmågan att skapa något utifrån oskrivna blad.

Kort sagt, vi söker din potential att utveckla Svealandstrafiken och vi erbjuder möjligheten att utvecklas på vägen.

Eftersom delar av ekonomifunktionen finns i Västerås är det också en möjlig placering för Business Controller.

Som Business Controller blir du delaktig i att

  • stödja verksamhetens chefer i arbetet med budget, prognos och uppföljning. Ett specifikt och växande område är fastigheter.
  • redovisa, följa upp och rapportera projekt, både externt finansierade och interna
  • arbeta bolagsövergripande med investerings-, likviditets- och finansieringsfrågor
  • stödja redovisningsfunktionen
  • stärka verksamhetens förståelse för ekonomi, skapa ökad ekonomisk kontroll och ta fram bra beslutsunderlag
  • utveckla och förvalta bolagets systemlösningar för budget, prognos, uppföljning och rapportering och därmed ingå i bolagets generella digitaliseringsarbete
  • utveckla bolagets modeller, metoder och rutiner för ekonomisk styrning och uppföljning

Du tillhör ekonomifunktionen som består av controlling i Örebro, redovisning & reskontror i Västerås och du rapporterar till ekonomichefen.Önskade kvalifikationer och erfarenhet som controller på Svealandstrafiken


Vi tror att du har haft en controllerroll. Eller så är du redovisningsekonom med intresse för det vi beskrivit i kombination med sinne för analys/logik. En redovisningsmässig grundförståelse är basal för att stötta redovisningsteamet vid behov samt för att förstå och belysa samband i RR/BR.

Du har god erfarenhet av Excel samt intresse för system i allmänhet. Svealandstrafiken använder ERP Agresso samt Mercur för budgetuppföljning, analys och presentation men har du i stället sneglat åt andra BI-applikationer är det ingen nackdel.

Erfarenhet från fastighetsområdet kan vara meriterande.Dina personliga egenskaper

Vi tänker att du går hem hos människor med skiftande teoretiska kunskaper och i en organisation med 55 nationaliteter. Du är pedagogisk och kommunikativ.

På Svealandstrafiken finns generellt behov att knyta ihop verksamhetsdata, se till att systemen hänger ihop samt att få ut rätt data till dem som behöver. Det förutsätter ett logiskt mindset.

I en liten ekonomiorganisation är det också viktigt att du är prestigelös och samarbetande.

Du kommer att bli inblandad i företagsövergripande utvecklingsprojekt. Eller så blir det du som hittar vad ni behöver göra, knyter upp nyckelpersoner i verksamheten och driver projektet.

Sa vi kreativ?

Vad erbjuder företaget dig?
Ett intensivt och intressant arbete i en bransch i utveckling. Svealandstrafiken ger dig en gedigen introduktion till rollen, bolaget och branschen och sedan fortlöpande kompetensutveckling.

Placeringsort
Örebro eller Västerås

Om företaget
Svealandstrafiken är ett aktiebolag som ägs av Region Västmanland och Region Örebro Län. Vår uppgift är att planera och utföra linjelagd trafik med buss i båda länen och detta gör vi på uppdrag av Kollektivtrafikmyndigheterna i Västmanland och Örebro. Vi kör såväl stadstrafik som regiontrafik, antingen i egen regi eller via någon av de underentreprenörer som vi har avtal med. Vi är navet mellan våra ägare och resenärerna. All busstrafik bedrivs under två olika tjänstevarumärken som regionerna ansvarar för: VL i Västmanland och Länstrafiken i Örebro.Vi har 1050 medarbetare och 325 bussar fördelat över båda regionerna.

Mångfald är viktigt för oss och i vårt bolag finns medarbetare från jordens alla hörn. Även om vi har en bit kvar så är vi stolta över att vara bland de företag i branschen som har störst andel kvinnliga medarbetare.

Svealandstrafiken har under det senaste året i det närmaste fördubblat sin verksamhet med stora trafikstarter i Örebro län under 2019 och 2020. Under 2021 har bolaget även utökat sin fastighetsverksamhet i och med förvärv av 9 bussdepåer i Örebro län. Bolaget befinner sig i en tillväxtfas och omsätter för närvarande ca 1 miljard.

Ansökan

I denna rekryteringsprocess samarbetar företaget med Meritmind. För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult på Meritmind: Håkan Holmberg, hakan.holmberg@meritmind.se 073-394 55 52. Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Denna tjänst kan du söka så länge annonsen finns tillgänglig på vår hemsida.

Meritmind arbetar kompetensbaserat för att främja en objektiv och icke-diskriminerande rekrytering. Detta innebär bl.a. att du kommer att få göra arbetspsykologiska tester om du går vidare till intervju i denna process. Vid de flesta tillsättningar görs också en Bakgrundskontroll.

Tänk på detta innan du skickar in din ansökan (i enlighet med nya GDPR-lagstiftningen)

  • Undvik känsliga personuppgifter som civilstatus, familjesituation/barn, etniskt ursprung, ålder, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexuell läggning i din ansökan.
  • Det är endast möjligt att bifoga ett dokument så lägg gärna CV och eventuellt personligt brev i samma fil.

Välkommen med din ansökan!

Det går inte längre att söka detta jobb!