Vill du arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Vara med och utveckla och implementera Svenska kraftnäts förmåga för att analysera, värdera och utveckla riskhantering för att Sverige aldrig ska slockna.Om tjänsten

Svenska kraftnät söker nu en Risksamordnare med stort intresse för riskanalys och riskhantering som vill ansvara och säkerställa att risk bedrivs på ett strukturerat sätt. Vi erbjuder en mycket spännande tjänst där du ges stort ansvar och förtroende. Du kommer att utveckla metoder och identifiera nya åtgärder för att anpassa och rusta det svenska kraftsystemet efter omvärldens förändringar och Sveriges behov av el.

Som Riksamordare kommer du att tillhöra avdelning Strategisk utveckling som har en övergripande uppgift att vidmakthålla och stärka divisionen Systems förmåga att på ett strukturerat och effektivt sätt identifiera, prioritera och genomföra nödvändiga utvecklings- och implementeringsinsatser. Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Sundbyberg.Dina arbetsuppgifter

 • Driva internt och externt arbete gällande risker i det svenska elsystemet och att identifiera potentiella riskscenarier.
 • Ansvara och vara sammanhållande för metodik och process avseende risker ock riskscenarier.
 • Bidra till säkerställa att Svenska kraftnät uppfyller Riskberedskapsförordningen: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/941 om riskberedskap inom elsektorn.
 • Bidra till att Svenska kraftnät uppfyller förordningen gällande nödsituationer och återuppbyggnad: KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2017/2196 om fastställande av nätföreskrifter för nödsituationer och återuppbyggnad avseende elektricitet
 • Vara med och utveckla Svenska kraftnäts förmåga att implementera relevanta delar av gällande och kommande rättsakter inom risk- och driftsäkerhetsperspektivet.

Du kommer inom ansvarsområdet utveckla verksamheten och samarbeta med alla enheter inom System, även andra enheter på Svk bidra till en historisk omstöpning av en bransch som måste utvecklas i samma takt. Stora möjligheter för rätt person att göra skillnad.Din bakgrund

Skallkrav:

 • Relevant teknisk akademisk examen eller motsvarande erfarenhet förvärvad på annat sätt som myndigheten anser lämplig.
 • Flerårig erfarenhet av riskanalys/-bedömning inom teknisk infrastruktur.
 • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift

Meriterande är erfarenhet av:

 • Elkraftsbranschen, förståelse för kraftsystemet och dess risker.
 • Bransch som jobbar strukturerat med riskanalys (flyg, försvar mm).
 • EU-regelverk och förordningar. Speciellt elberedskapsförordning eller liknande.
 • Verksamhetsrevision och verksamhetsutveckling.
 • Projektledning.
 • Att ha jobbat på myndighet, haft myndighetskontakter.


Dina personliga egenskaper

Du har ett ansvar att tolka och implementera regelverk och göra bedömningar av hur Svenska kraftnät bör uppfylla dem samt föra en dialog med organisationen och aktörerna i elsystemet om behovet av utveckling. Därför behöver du ha integritet att bilda dig din egen uppfattning samt ha helhetssyn och affärsmässighet för att se olika synvinklar och föreslå rätt insatser till optimal nytta. Även att vara drivande, initiativtagande samt lösnings- och resultatorienterad är personliga egenskaper som krävs för rollen. Utmaningarna är många och därför måste du bidra med att skapa struktur och ordning. I vissa fall är frågeställningarna nya, och ingen har löst dem förut, så du måste ha förmåga att ta egna initiativ och hitta vägar framåt.

Du behöver också ha god språkförmåga och ha lätt för att uttrycka dig både i tal och i skrift.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Vill du veta mer?

Kontakta gärna rekryterande chef Leif Pettersson, 010-475 85 27 alternativt rekryterare Sofia Enoksson, tel. nr. 010-475 97 73. Fackliga representanter är Emma Thornberg, SACO, tel. 010-475 84 77 och Mikael Wallin, ST, tel. 010-475 84 97. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se. Under sommaren nås vi enklast via mail och svarstiden kan vara något längre än vanligt.Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast den 15 augusti 2021.Vårt erbjudande till dig

På Svenska kraftnät händer det mycket - vi är en organisation i förändring. Enligt Nyckeltalsinstitutets mätning Arbetsgivarindex är Svenska kraftnät en av elbranschens bästa arbetsgivare och arbetar utifrån ett personligt ledarskap. Du erbjuds god möjlighet till balans mellan arbete och privatliv, goda förmåner och mycket mer.

Som medarbetare hos oss blir du en del i en samhällsviktig organisation där vi värdesätter och strävar efter hög kollektiv intelligens. Det är med samarbete och effektivitet som vi ska uppnå vår vision 'Säker elförsörjning för en hållbar samhällsutveckling'. Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.

Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad och svenskt medborgarskap krävs. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.Det går inte längre att söka detta jobb!