Vill du vara med och påverka morgondagens leveranser till ICAs butiker och e-handelskunder? Vill du bidra i att utveckla en av Sveriges största logistikorganisationer? Se hit – vi söker nu en driven person som vill axla en nyinrättad roll hos oss som Chef Strategi- och projektstöd på ICA Sverige Logistikutveckling

Vilka är vi på Logistikutveckling?

Vi inom ICA Sverige Logistik står inför en snabbt föränderlig omvärld, en affär i ständig utveckling och en driven logistikorganisation med fokus på att ständigt förbättra verksamheten. För att stödja ICA Sverige Logistik att möta och hantera detta finns vår centrala organisation, Logistikutveckling. Vi består idag av sex team med olika ansvarsområden. Vårt uppdrag är att ta fram strategier och leda prioriterade utvecklingsinitiativ som säkerställer en konkurrenskraftig logistik. Vårt arbete ska leda till långsiktig kostnadseffektivitet, säkrad kapacitet med god flödeseffektivitet, hög leveransförmåga och minskad miljöpåverkan.

Vårt mål är att bidra till utveckling av ett modernt, hållbart och effektivt logistiksystem som möter ICAs behov och nya affärsmöjligheter. Vi strävar efter att göra verklig skillnad i alla dimensioner, och ett fokuserat hållbarhetsarbete är en självklarhet för oss. Alla kan göra något för en god morgondag, framförallt vi.

Vad kan vi erbjuda Dig?

Hos oss får du vara med i en mycket spännande period där vi tar stora kliv inom både partihandelslogistiken och e-handelslogistiken. Du får en central roll i vår förflyttning mot det vi kallar en Attraktiv utvecklingsfunktion där vi alla trivs och utvecklas samtidigt som vi gör verklig skillnad för Logistik. Just din roll förväntas bidra med att än mer professionalisera vårt strategi- och utvecklingsarbete samt projektstyrningen. Vi har en del att ta avstamp ifrån, vi har stora behov och vi har höga ambitioner för såväl effektivitet, systematik som kvalitet. Du kommer få chans att göra skillnad. Du kommer få lära dig massor. Och vi vågar nog lova att du kommer ha riktigt roligt.

Vilka är dina framtida arbetsuppgifter?

Som Chef Strategi- och projektstöd kommer du tillsammans med ledningsgruppen för Logistutveckling, och tillsammans med dina framtida medarbetare, att driva arbetet med att förbättra våra förutsättningar till ett än mer effektivt, likriktat och värdeskapande utvecklingsarbete samt leda arbetet med att förvalta och vidareutveckla vår strategi- och projektstyrning.

I rollen har du ett ansvar att leda våra gemensamma och tvärfunktionella ansvarsområden med fokus på strategi- och projektstöd, projektstyrning samt vårt funktions process och förbättringsarbete.

  • Strategistöd: Ansvar att förvalta, förbättra och utveckla logistiks strategistyrning, strategimodeller samt leda logistiks gemensamma strategi- och treårsplansprocess
  • Projektstöd: Ansvar att förvalta, utveckla och stödja i de metoder och verktyg som Logistikutveckling behöver i utvecklingsarbetet
  • Projektstyrning: Ansvar att förvalta, förbättra och utveckla Logistikutvecklings planeringsmodeller och projektportfölj samt prioriteringsarbete
  • Process- och förbättringsarbete: Ansvar att skapa förutsättningar för Logistikutvecklings process- och förbättringsarbete. Fokus på att utveckla och förvalta Logistikutvecklings egna processer samt hålla samman förbättringsarbetet inom Logistikutveckling.

Tillsammans med ditt framtida team förväntas du proaktivt utarbeta förslag till utveckling och förflyttningar inom ansvarsområdet och vara pådrivande samt utvecklande av uppdrag och prioriteringar inom det samma. Du arbetar löpande med att bidra till att identifiera, forma, starta upp samt följa prioriterade initiativ inom Logistikutvecklings portfölj med prioriterade förflyttningar. Du arbetar i nära samverkan vår funktions övriga utvecklingsteam. Teamet samarbetar även i flertal frågor med andra team och sponsorområden inom ICA Sverige, exv vår IT organisation VUIT (PPMO) och Strategi & Transformation.

Vem är du?

Vi söker dig som har tidigare erfarenheter av motsvarande ansvarsområde. Vi vill att du kommer med hög förståelse för stora och komplexa projekt. Utöver detta önskar vi att du har följande:

  • Minimum 5 års relevant erfarenhet av projekt- och utvecklingsarbete inom FMCG och/eller Logistik och Supply Chain
  • Du har god kännedom om projekt-, program- och portföljarbete och förmåga att både effektivt förvalta, utveckla och praktiskt stödja med metoder och verktyg för de samma
  • Du har tidigare erfarenhet som ledare och ett genuint intresse för människor där du tror på att involvering och engagemang bidrar till att skapa långsiktigt goda resultat
  • Hög social kompetens och lätt för att knyta kontakter och vinna förtroende
  • Hög kommunikativ förmåga och lätt för att uttrycka dig i tal och skrift samt skapa tydliga budskap och presentationer som bidrar till att skapa samsyn inom organisationen
  • Hög ambition och drivkraft med förmåga att hantera otydligheter samt förklara, förtydliga, och coacha i strukturer, metoder och verktyg


Anställningsform

Tillsvidareanställning 
Tillträde


SnarastKontaktuppgifter

Anna-Lena Gählman

Chef Logistikutveckling

08-561 505 94

annalena.gahlman@ica.se
Sista dag för ansökan


2021-06-28

Vi ska spegla våra kunder såväl som samhället i stort och är beroende av medarbetare med olika kompetenser. Vi strävar efter att anställa människor med olika bakgrund och värdesätter den kunskap och erfarenhet det medför. Vi värnar om goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för våra medarbetare med god arbetsmiljö och möjlighet till ständig utveckling. Vi tillämpar kompetensbaserad rekrytering. Drogtestning förekommer i samband med vissa av våra rekryteringsprocesser.Det går inte längre att söka detta jobb!