Affärsverket Svenska kraftnät (Svk) har till uppgift att på ett affärsmässigt sätt förvalta, driva och utveckla ett kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat kraftöverföringssystem, sälja överföringskapacitet samt i övrigt bedriva verksamheter som är anknutna till kraftöverföringssystemet.

Enheten ”Förvaltningsutveckling” (NAU) arbetar med att ta fram faktabaserade analyser och automtiska beslutsstöd för en effektivare förvaltning men leder, utvecklar och förvaltar även processer inom anläggningsförvaltning. Vidare tillhandahåller enheten stöd och rådgivning inom anläggningsekonomi samt säkerställer att verksamhetens behov av information och IT-stöd tillgodoses.   Om tjänsten

Svenska kraftnät har satt som mål att minska underhållskostnader och öka tillgängligheten (minska oplanerade avbrott) i det svenska transmissionsnätet. Huruvida målen uppnåtts, mäts genom den internationella jämförelsestudien The International Transmission Operations & Maintenance Study (ITOMS).

Det är främst kostnader för gemensamma anläggningar (kringutrustning och stationsytor) i våra stamnätsstationer som sticker ut kostnadsmässigt. För att bättre förstå varför behöver vi analysera och följa upp våra historiska underhållskostnader.

Baserat på resultat från tidigare manuella analyser, som begränsats till ett fåtal stationer, har det konstaterats att det finns behov mer fördjupade statistiska analyser på större datamaterial, för att identifiera kostnadsdrivare inom stationsunderhållet.Dina arbetsuppgifter

Examensarbetet går ut på att samla all kostnadshistorik för samtliga stationer för ett urval av år och sedan och analysera olika variabler som kan misstänkas påverka den totala underhållskostnaden för en station. Målet är att skapa mer kunskap om vilka faktorer som driver kostnader inom underhållet.

I examensarbetet ingår att:

  • samla in, tvätta och analysera nödvändig indata
  • studera indata och välja lämpliga statistiska metoder och analyser
  • utföra analyserna och dra relevanta slutsatser för kommande underhåll samt utförande på stationer

I genomförandet ges frihet att själv analysera indata och välja relevanta statistiska metoder samt att genomföra nödvändiga analyser. Detta innebär att en lämplig kandidat behöver ha en stor kunskap och intresse för tillämpad matematisk statistik.

Följande ska ha inkommit för att utbetalning av arvode ska ske:

  • Exjobbsrapporten ska vara klar och tillgänglig i sin slutversion.
  • Utlåtande i mail från Svenska kraftnäts handledare att examensarbetaren är klar från Svenska kraftnäts sida. I detta ingår att du/ni ska ha presenterat ditt/ert arbete på Svenska kraftnät.
  • Utlåtande i mail från högskolans handledare att examensarbetaren är klar från deras sida. I detta ingår att du/ni ska ha presenterat ditt/ert arbete på högskolan, och om det ingår opponerat på annans arbete.
  • Utdrag ur betygsregistret (PDF i mail) där det framgår att godkänt examensarbete är inrapporterat.

    Omfattning på uppdraget är 30 högskolepoäng.


Din bakgrund

Masterutbildning eller Civilingenjörsprogram i elektroteknik, energi och miljö, energiteknik, teknisk fysik eller liknande. Intresse för matematisk statistik, statistiska analyser och tillämpade statistiska metoder i exempelvis kvalitetsteknik eller logistik, god kunskap i matematisk statistik (kurser om minst 45 hp). Kännedom om elsystemet är meriterande.

Du bör behärska svenska och engelska i såväl tal som skrift.

Eftersom vi arbetar med viktig infrastruktur i samhället så är våra tjänster säkerhetsklassade och svenskt medborgarskap är därför ett krav.Dina personliga egenskaper

Som person är ju självgående i ditt arbete och tar ansvar för din uppgift. Du strukturer själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare. Du har god analytisk förmåga och gillar problemlösning. Vill du veta mer?

För svar på allmänna och praktiska frågor hänvisar vi i första hand till Sofia Enoksson, tel. 010-475 97 73. För svar på specifika frågor kring uppdraget hänvisar vi till Tommie Lindquist, tel. 010-475 81 60.Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast den 7 juni 2021, planerad start för examensarbetet är september 2021.Vårt erbjudande till dig

På Svenska kraftnät händer det mycket - vi är en organisation i förändring. Enligt Nyckeltalsinstitutets mätning Arbetsgivarindex är Svenska kraftnät en av elbranschens bästa arbetsgivare och arbetar utifrån ett personligt ledarskap. Du erbjuds god möjlighet till balans mellan arbete och privatliv, goda förmåner och mycket mer.

Som medarbetare hos oss blir du en del i en samhällsviktig organisation där vi värdesätter och strävar efter hög kollektiv intelligens. Det är med samarbete och effektivitet som vi ska uppnå vår vision 'Säker elförsörjning för en hållbar samhällsutveckling'. Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.

Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad och svenskt medborgarskap krävs. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.Det går inte längre att söka detta jobb!