Nolato MediTech behöver nu förstärka sin ekonomifunktion med en ekonomiassistent med fokus på leverantörsreskontra.

Denna roll erbjuder stor intern kontaktyta och en bredd av operativa arbetsuppgifter att utföras såväl självständigt som tillsammans med andra. Du svarar för att säkerställa optimala rutiner inom ditt eget ansvarsområde och får vara med och bidra till att utveckla företagets metoder och rutiner för effektiv ekonomistyrning. Du verkar också för att säkerställa att organisationens kvalitetssystem upprätthålls, efterlevs och vidareutvecklas. Du ingår i ett ekonomiteam om 6 personer och rapporterar till ekonomichefen.

Arbetsuppgifterna innebär bland annat att;

  • Hantera leverantörsreskontra, e-fakturasystem och myndighetsrapporter
  • Tillsammans med övriga på ekonomiavdelningen säkerställa att bokslut upprättas inom utsatt tid. Följa upp dessa och vid behov göra eventuella korrigeringar och analyser.
  • Fungera som ett stöd för chefer och övrig personal vid frågor och uppföljningar
  • Även andra arbetsuppgifter förekommande på en ekonomiavdelning kan komma att ingå i tjänsten

Kvalifikationer och erfarenhet
Vi söker dig som har fullföljt 3-årigt ekonomiskt gymnasium och har erfarenhet från snarlika uppgifter inom en ekonomiavdelning.

Personliga egenskaper
För att trivas i rollen som ekonomiassistent på Nolato MediTech tror vi att du tar initiativ, är nyfiken och strukturerad.

Vad erbjuder företaget dig?
Vi erbjuder dig ett intressant och omväxlande arbete i en framgångsrik börsnoterad koncern som ger dig stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling.

Det råder god stämning på arbetsplatsen och du får stor frihet att själv planera dina dagar.

Placeringsort: Hörby

Om Nolato MediTech
Nolato MediTech utvecklar och tillverkar polymera produkter och system i nära samarbete med ledande kunder inom medicinteknik och läkemedel. Vi har produktionsenheter i Hörby och Lomma. Vi är världsledande på formsprutning av silikon och har lång erfarenhet av formsprutning av plast för medicinteknik, med speciell kompetens inom 2K och 3K. Vi erbjuder även innovativa lösningar inom vidareförädling och montering. Vi erbjuder en arbetsplats med starkt fokus på arbetssätt enligt LEAN principer och på utveckling av såväl verksamhet som medarbetare.

Ansökan

I denna rekryteringsprocess samarbetar företaget med Meritmind. För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult på Meritmind, Anna Alenryd, anna.alenryd@meritmind.se eller Jenny Heffler, jenny.heffler@meritmind.se .

Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 6 juni 2021. Denna tjänst kan du söka så länge annonsen finns tillgänglig på vår hemsida.

Meritmind arbetar kompetensbaserat för att främja en objektiv och icke-diskriminerande rekrytering. Detta innebär bl.a. att du kommer att få göra arbetspsykologiska tester om du går vidare till intervju i denna process.

Tänk på detta innan du skickar in din ansökan (i enlighet med GDPR-lagstiftningen)

  • Din ansökan ska ej innehålla personuppgifter kring civilstatus, familjesituation/barn, etniskt ursprung, ålder, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexuell läggning.
  • Det är endast möjligt att bifoga ett dokument så lägg gärna CV och eventuellt personligt brev i samma fil.

Välkommen med din ansökan!

Det går inte längre att söka detta jobb!