Motiveras du i att arbeta i en organisation vars vision är att matcha människors kompetens mot näringslivets behov? Tycker du om att få arbeta i en affärsmässig, utmanande och komplex position samtidigt som du bidrar till samhällsnytta? Vi rekryterar för Lernias räkning nästa Controllerchef som kommer ha ett stort ansvar i att leda bolagets controllerfunktion. Som Controllerchef ansvarar du för att leda budget- och prognosprocessen tillsammans med kollegor på Controlling funktionen och tillsammans med den operativa verksamheten. Du kommer ha ett personalansvar för fyra kollegor och tillgodose organisationen med de verktyg som krävs för att kunna bedriva ett effektivt ekonomistyrningsarbete.

Lerniakoncernen är en verksamhet med nästan 100 års erfarenhet av kompetensförsörjning, något som bidrar till att vi ständigt förespråkar utveckling för att möta samhällets krav, ett arbete som alla anställda är en viktig del i. Du kommer bli involverad i frågor kopplade till affärsmässighet, digitalisering och skalbarhet för våra olika verksamhetsgrenar. Controllerchefen har en avgörande roll i Lernias fortsatta ekonomistyrningsarbete med ett stort fokus på lönsamhetsfrågor, där du samarbetar tätt med CFO, VD och andra funktioner inom såväl i den operativa verksamheten som med affärstödsfunktioner. Som Controllerchef rapporterar du till CFO och du kommer att arbeta på vårt huvudkontor i Stockholm.

Huvudsakliga ansvarsområden som Controllerchef:

 • Personalansvarig för Lernias controllerfunktion innehållandes fyra medarbetare
 • Ansvarig för att leda planeringen och genomförandet av budget- och prognosprocesser
 • Ansvar för månadsrapportpaketet till ledning och styrelse samt vara delaktig i och kvartalsrapporteringen och årsbokslut
 • Ta fram och utveckla nyckeltalsstyrning samt prissättnings- och kalkylmodeller
 • Proaktivt driva förbättringsprojekt inom ekonomi- och analysområdet
 • Utveckla och implementera modeller för effektiv styrning och uppföljning i samarbete med övriga verksamheter inom Lerniakoncern
 • Agera som språkrör i frågor kopplat till lönsamhet och affärsmässighet inom Lerniakoncernen
 • Ansvara och utveckla Lerniakoncernens planerings- och beslutstöds system i syfte att förbättra uppföljning och öka effektiviteten i verksamheten
 • Stötta divisionscontrollers i arbetet kring analys, anbudskalkyler samt bidra med granskning av avtal och nya affärsupplägg

Kvalifikationer och erfarenhet:
Vi söker dig som är civilekonom och arbetat i flera år med kvalificerad Business Controlling i en större organisation. Du har sedan tidigare dokumenterad erfarenhet av personalansvar och framgångsrikt utvecklat din funktion som du varit ansvarig för. Du har erfarenhet av att ha arbetat med affärsutvecklande frågor i ett tätt samarbete med verksamhetschefer, där dina initiativ har bidragit till effektivisering och förbättringar. Vidare är det meriterande om du analyserat större anbuds- eller kontraktsförhandlingar. Du har innehaft roller där du arbetat tvärfunktionellt eller i en matrisorganisation. Excel förutsätter vi att du har avancerad kunskap inom, likaså Officepaketet. Tidigare erfarenhet av att ha arbetat med etablerade planerings- och beslutsstödsystem är viktigt. Slutligen behöver du kunna uttrycka dig kommunikativt och obehindrat på svenska och engelska, i både tal och skrift.

Personliga egenskaper:
För att passa i rollen som Chefscontroller trivs du i en aktiv och utmanande arbetsmiljö med ständigt förbättringsfokus. Du har en hög analytisk förmåga och kan agera som en positiv kravställare mot din omgivning. Du är kommunikativ och är trygg i att föra fram din ståndpunkt i diskussioner med andra beslutsfattare. Du lägger stor energi på att ha hög precision i din analys och kommer lätt till kärnan i ett problem. Du är duktig på att få med dig andra på dina initiativ, har ett högt engagemang och tycker om att ta en ledande eller samordnande roll. Du kan växla mellan helikopterperspektiv och detaljfokus samt har en god förmåga att knyta ihop komplexa upplägg. Du värderar struktur och är självgående och pålitlig i din leverans, där du tar ett stort personligt ansvar.

Placeringsort: Stockholm

Om Lernia:
Lernia levererar ledande kompetenslösningar för framtidens industri. Vi har utvecklat individers kompetens efter arbetsmarknadens behov i 100 år och bemannat den svenska industrin i 20 år. Lernia omsatte 2 miljarder kronor 2020 och finns på 60 orter över hela landet. Vi utbildade 13 000 personer, förmedlade 8 300 bemanningskonsulter och hade i genomsnitt ca 3 500 anställda. Lernia är auktoriserat som bemannings-, utbildnings-, rekryterings- och omställningsföretag av respektive branschorganisation. Läs mer på lernia.se. Lernia erbjuder hållbara kompetenslösningar för framtidens industri. Exempel på Lernias olika tjänsteområden:

 • Bemanning: Lernia är en av de största bemanningsaktörerna på marknaden för yrkesarbetare och vi hyr även ut tjänstemän. Lernias kvalitetssäkrade processer säkerställer rätt medarbetare på rätt plats i rätt tid.
 • Arbetsmarknadsutbildningar: Lernia anordnar arbetsmarknadsutbildningar för arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen över hela landet. En arbetsmarknadsutbildning skapas utifrån den efterfrågan på personal som finns på arbetsmarknaden.
 • Komvux: Lernia anordnar kommunal vuxenutbildning (Komvux) för individer som behöver läsa in gymnasiet, bredda sin kompetens för ett specifikt yrke eller komplettera sina betyg för att komma in på universitet eller högskola.
 • Yrkeshögskola: Yrkeshögskoleutbildning är en eftergymnasial utbildningsform som utbildar direkt mot en specifik yrkesroll. Lernia är specialiserade på yrkeshögskoleutbildningar inom IT, teknik, pedagogik samt vård och omsorg.
 • Matchning: Via tjänsterna Stöd och matchning och Rusta och matcha får arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen ett individuellt stöd.
 • Omställning: Lernia stöttar medarbetare, facklig organisation och arbetsgivare vid organisationsförändringar och personalminskning under hela processen – före, under och efter. Lernias branschkunskap och kunnande inom arbetsmarknad och utbildning gör oss till en stabil partner för facken i omställnings-arbetet.

Detta erbjuds du i tjänsten som Controllerchef:

 • En viktig och central position inom Lerniakoncernen
 • Leda en controllerfunktion om 4 direktrapporterande
 • En position där du med din kommersiella analysförmåga och erfarenhet driver fram bra affärsbeslut
 • En position i ledningsgruppen inom ekonomiorganisationen och ett nära samarbete med andra beslutsfattare i organisationen
 • En strategisk roll nära koncernledningen med ett uppdrag att fortsätta driva utvecklingsarbete kopplat till förbättrad ekonomisk analys samt ökad effektivisering och skalbarhet
Ansökan

I denna rekryteringsprocess samarbetar Lernia med Meritmind. För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult på Meritmind Casper von Sivers 08-128 567 29. Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Denna tjänst kan du söka så länge annonsen finns tillgänglig på vår hemsida.

Tänk på detta innan du skickar in din ansökan

 • Se till att namn, telefonnummer och e-post finns med i ditt CV.
 • Det är endast möjligt att bifoga ett dokument, så sätt samman CV och eventuellt personligt brev i samma dokument.

Välkommen med din ansökan!Sökord: 'Controllerchef', 'Controller', 'Chef'

Det går inte längre att söka detta jobb!