I rollen som Underhåll & Mediachef har du det yttersta ansvaret för att leda och utveckla teamet i deras dagliga arbete. Du har personalansvar för ca 10 medarbetare, där stor vikt läggs på utveckling av teamets förmåga att lösa sitt uppdrag på ett effektivt sätt för att säkerställa anläggningarnas driftsäkerhet.

Client Details

Vår kund är ett vaccinföretag som specialiserat sig på utveckling och kommersialisering av profylaktiska vacciner mot infektionssjukdomar där betydande ouppfyllda medicinska behov finns. Bolagets vision är att bidra till en värld där ingen dör eller lider av en sjukdom som kan förebyggas av vaccination.

Description

Tillsammans med dina medarbetare och i nära kontakt med andra supportfunktioner och verksamheten driver du den dagliga verksamheten som omfattar både löpande och avhjälpande insatser. Dessutom har gruppen ansvar för upprätthållande och utveckling av ett proaktivt förebyggande underhåll. Allt för att på kort och lång sikt optimera tillgängligheten i våra produktionsanläggningar. I rollen ligger också en del operativt arbete med bl a beredskap enligt upprättat schema. I tjänsten ingår också delegerat ansvar för avdelningens arbetsmiljö.

- Arbetsledning: att strukturerat leda och coacha teamet mot utsatta mål i tätt samarbete och kommunikation med funktioner som är beroende av leveranser från Engineering. Att proaktivt följa upp kortsiktiga och långsiktiga behov.

- Budgetansvar, ekonomisk samt uppföljning av avdelningens KPI:er. Att proaktivt samla in funktionsbehov för kommande års Opex budget.

- Huvudansvar för anläggningens underhållsstrategi: planering och genomförande av underhållsarbete i samband med underhållsstopp inkl. övergripande samordning med andra funktioner.

- Leverans av GxP media, ventilation och energi.

- Upprätthålla en långsiktig plan för ersättningsinvesteringar.

- Beställare gentemot entreprenörer och leverantörer inom ansvarsområdet tillika koordinationer av de entreprenörer som anlitas.

- Genomföra 'CC-ärenden', avvikelsehantering och utredningar inom ansvarsområdet.

Profile

För att lyckas i denna roll behöver du ha arbetat i ledande befattning inom underhåll & media och ha erfarenhet och kunskap inom både arbetsmiljöfrågor samt GxP.

Vi ser gärna att du har högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet inom relevant område samt erfarenhet av att leda underhållsprocesser inom läkemedelsindustrin med god teknisk förståelse inom media och energisystem.

Det är viktigt att du har goda ledaregenskaper med intresse och kunskap om vad som krävs för att driva och motivera teamet. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper eftersom du måste kunna arbeta både självständigt och i team. Du kan ta en operativ roll i större projekt samt stödja dina medarbetare när de representerat Engineering i cross-funktionella projekt. Du är strukturerad och proaktiv med en positiv attityd av 'can-do', är flexibel och kan ställa om snabbt när något inträffar.

Du har en god kommunikativ förmåga både på svenska och på engelska.

Job Offer

För frågor gällande rollen, vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult på 0705375084

Vi ser fram emot din ansökan!Ansök till Head of Engineering


Använd facebook för att snabbare fylla i din ansökan.
Observera att arbetsgivaren inte får tillgång till ditt facebook-konto.

Head of Engineering

Michael Page

Kategori: Teknik
Plats: Stockholm
Antal visningar: 0
Antal gillamarkeringar: 0
Publicerades:Nyckelord

Arbetsmiljöfrågor, Ekonom, Entreprenör, Ledaregenskaper, Personalansvar, Vaccination, Ventilation