Ser du dig själv som en framgångsrik ledare och är redo att ta dig an ett inflytelserikt uppdrag? Vi söker nu en Ekonomidirektör där stor möjlighet finns att påverka sjukhusets och sjukvårdens framtid och samtidigt bidra till samhällsnyttan. Utvecklas vidare tillsammans med oss i en prestigelös miljö på en av Sveriges ledande akutsjukhus!

Om tjänsten
Ekonomiavdelningen ansvarar för sjukhusets övergripande ekonomiprocesser och verktyg och är ett stöd till VD och ledningsgrupp när det gäller framförallt planering, redovisning, budget, uppföljning, analys och kalkyler.

Som Ekonomidirektör är du direkt underställd VD och ingår i bolagets högsta ledning. Där utgör du ett viktigt beslutsstöd till sjukhusets övergripande ledning och styrning. Du deltar i arbetet med produktionsuppföljning, -analys och -styrning samt ansvarar för uppföljning av investeringar. Ekonomidirektören deltar i förhandlingar om vårdavtal med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) och ansvarar för sjukhusets alla vårdavtal. I arbetet ingår även att förbereda rapporter till styrelsen.

I denna roll ska du främst arbeta med strategisk ekonomistyrning, men även kunna verka operativt då det är viktigt med engagemang i den löpande verksamheten. Arbetet drivs mot sjukhusets övergripande långsiktiga mål och mot en budget i balans.

Samarbetet med övriga sjukhus/förvaltningars ekonomiavdelningar, Regionstyrelsens förvaltning (RSF) och kontakter med politiskt förtroendevalda är en viktig del i uppdraget.

Totalt arbetar ett 30-tal medarbetare inom ekonomiavdelningen som leds genom direktrapporterande sektionschefer och specialister.

Vem är du?
Vi söker dig som är civilekonom och har tidigare erfarenhet som chef samt av att leda genom andra chefer. Vi ser också att du har arbetat inom offentlig sektor samt har erfarenhet av att verka inom stora komplexa organisationer. Det är också av vikt att du har tidigare erfarenhet från ledande befattning inom ekonomi.

Meriterande för rollen är om du har erfarenhet av förhandling, investering och av tidigare arbete inom Region.

Som Ekonomidirektör på Södersjukhuset ska man ha förståelse för förvaltningsekonomi och kunskap inom ekonomi- och produktionsstyrning. Det är även meriterande med kunskap om vårdavtal.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker någon som är lyhörd och kommunikativ med en pedagogisk ådra.

Södersjukhuset efterfrågar ledare som företräder Södersjukhusets vision, värderingar och mål och att man i sitt arbete aktivt agerar och tar ansvar för att skapa strategier och handlingsplaner för att uppnå goda resultat inom sitt ansvarsområde. Det är av stor vikt att man i rollen är både synlig och tydlig i kommunikationen, samt att man har förmågan att samverka och skapa goda relationer såväl internt som externt. I detta ingår att bidra med kreativa idéer, att våga tänka i nya banor samt att ha ett gott omdöme.

Om verksamheten
Med en av Nordens största akutmottagningar är akutsjukvård i centrum för vår verksamhet och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna Södersjukhusets specialitet. Södersjukhuset har även Sveriges största förlossningsklinik med omkring 7 500 förlossningar per år. Södersjukhuset har cirka 4 700 medarbetare och till sjukhuset söker ungefär 150 000 patienter för akuta besök varje år. På Södersjukhuset bedrivs även omfattande klinisk forskning och utbildning. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära, personliga patientkontakten. Södersjukhusets mission är att vara Sveriges ledande akutsjukhus.

I denna tjänst kommer du att vara direkt underställd vd. Sjukhuset tillämpar tidsbegränsat chefskap i kombination med tillsvidareanställning inom det egna kompetensområdet. Mer information om Södersjukhuset får du på vår webbplats

I denna rekrytering samarbetar Södersjukhuset med Poolia Executive Search AB, Poolia-koncernens verksamhet för rekrytering av högre chefer. Har du frågor om tjänsten är du därmed välkommen att kontakta Maria Eriksson, maria.eriksson@poolia.se, 073-944 50 95 eller Catharina Nordlander, catharina.nordlander@poolia.se, 070-7299644.Ansök till Ekonomidirektör till Södersjukhuset


Använd facebook för att snabbare fylla i din ansökan.
Observera att arbetsgivaren inte får tillgång till ditt facebook-konto.