Som projektledare arbetar du strategiskt likväl som operativt och ansvarar för att planera, driva, genomföra och följa upp diverse kommunikationsaktiviteter och projekt. Du arbetar nära flera andra avdelningar i en beställarprocess, och möter interna intressenters behov på ett kunnigt och lyhört sätt. Du kommer under uppdraget sätta ihop ett relevant team och stämma av resursplanering och kunna ge teamet förutsättningar för att komma framåt i projekten. Du har solid ledarskapsförmåga och erfarenhet av att leda tvärfunktionella team, skapa god stämning i projektgruppen och ett bra arbetsklimat i projektet.

Du agerar produktägare genom att prioritera teamets arbete, planera och genomföra uppstartsmöten och workshops samt genomföra sprintplaneringar och stand-ups med arbetsgruppen. Du har en aktiv roll i avdelningens PI Planning-arbete. Det är viktigt att du kan inspirera och motivera teammedlemmarna, måla upp en vision om vart man är på väg och vara tydlig med de utmaningar som finns och hur man ska hantera dem. Kunna identifiera problem (gärna innan de uppstår) och agera snabbt för att lösa eventuella hinder. Kunna se möjligheter till ständig förbättring och löpande analysera och identifiera saker som kan bli/är ett problem i projektet och lyfta det med berörda.Arbetsuppgifter

• lägga grunden för ett lyckat projekt genom att ansvara för att kommunikationsplanen sätts och följs och säkerställer budget och tidsplan.
• Leda teamet löpande genom projektet och säkerställer att vi når uppsatta mål och effekter och levererar på tid, med hög kvalitet.
• bistå med kommunikationsrådgivning och strategisk kompetens i verksamheten.
• vara en skicklig ledare och kommunikatör, vara den som skapar klarhet och struktur, alltid har en god överblick samtidigt som du har järngrepp om minsta detalj i planeringen, budgetering och uppföljning.
• ha bevisad förmåga att utveckla och genomföra olika typer av kommunikationsinsatser och brinner för att hänga med i utvecklingen som sker inom kommunikationsområdet.Vem är du?

Du är en stark ledare med god förmåga att planera, prioritera, avgränsa och strukturera ditt arbete. Du jobbar strategiskt mot gemensamma mål men trivs också med att arbeta operativt och har förmåga att driva flera parallella projekt och aktiviteter samtidigt. Du har passion för kommunikation och har kunskap om det digitala medielandskapet. Du har god förståelse för digitala kanaler och datadriven marknadsföring. För att vara kvalificerad för tjänsten har du:

• Erfarenhet från byrå eller inhousebyrå
• Dokumenterad erfarenhet av genomförda projekt inom kommunikations-/marknadsavdelningar.
• Erfarenhet från agilt arbetssätt i andra kontext än IT, gärna kommunikations-/marknadsavdelning.
• Erfarenhet hållbarhetskommunikation (meriterande).


I din ansökan ska du lämna Konsulten en referens från liknande uppdrag som detta som är utfört de senaste tre (3) åren där det framgår följande.
• Beskrivning av uppdrag (tidsperiod, arbetsuppgifter, leverans).
• Uppdragsgivare samt kontaktuppgifter till referentDu erbjuds

Du erbjuds ett konsultuppdrag med start omgående fram till 2021-12-31, med chans till förlängning. Du kommer vara anställd hos Jurek Rekrytering & Bemanning och kommer arbeta hos vår kund i Stockholm. Uppdraget är på 100%, För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Elin Hellenius på elin.hellenius@jurek.se. Urvalsprocessen sker löpande och du är varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt viaOm Jurek

Jurek Rekrytering & Bemanning är ett starkt växande företag med fokus på flexibla och kundanpassande rekryterings- och bemanningslösningar. Genom vårt nytänkande och entreprenöriella arbetssätt är vi unika i Sverige idag. Våra uppdrag är främst inom juridik, ekonomi, HR, administration samt marknad och management.
Det går inte längre att söka detta jobb!
Projektledare inom kommunikation sökes!

Jurek Rekrytering & Bemanning AB

Kategori: Marknadsföring / Produkt
Plats: Stockholm
Antal visningar: 0
Antal gillamarkeringar: 0
Publicerades:

Det går inte längre att söka detta jobb!


Nyckelord

Ekonom, Entreprenör, Juridik, Kommunikatör, Management, Marknadsföring, Produktägare, Projektledare