Arbetsbeskrivning

Som fastighetschef är ditt uppdrag att driva och utveckla fastighetsavdelningen på ett ekonomiskt och kvalitetssäkert sätt. Du har ett övergripande ansvar för hela verksamheten som består av Bostadsförvaltning, Lokalförvaltning, Projektledning samt Fastighetsutveckling och har totalt ca 30 medarbetare. Du leder arbetet genom fyra enhetschefer som också ingår i din ledningsgrupp. Du rapporterar till chefen för samhällsutvecklingskontoret och ingår även i samhällsutvecklingskontorets ledningsgrupp tillsammans med övriga avdelningschefer.

Samhällsutvecklingskontoret har en ny organisation sedan 1 januari 2021 och är mitt uppe i en både spännande och utmanande tid. Inom kontoret pågår arbetet med att utveckla, anpassa och tydliggöra arbetsformerna utifrån den nya organisationens förutsättningar. Fastighetsavdelningen är en av tre avdelningar inom kontoret.

Fastighetsavdelningen ansvarar för förvaltning av lokaler och bostäder för verksamheter som är kommunalt finansierade, fastighets- och projektutveckling samt strategisk lokalförsörjning. Fastighetsavdelningens uppdrag i korthet:

• Hantera omfattande förvaltningsportfölj med omfattande underhålls- och reinvesteringsbehov med förbättrad kvalitet och god kostnadskontroll.
• Hantera stor investeringsportfölj med god kvalitet och kostnadskontroll.
• Bedriva ett strategiskt proaktivt arbete rörande kommunens lokalförsörjningsbehov.
• Leverera optimerade drift- och underhållsplaner
• Leverera kvalitativa och långsiktiga om- och nyinvesteringsplaner
• Utveckla och kvalitetssäkra effektiva och tydliga processer för verksamheten.
• Utveckla samarbete med marknadens aktörer.
• Utveckla former för samarbete internt på avdelningen, inom samhällsutvecklingskontoret och övriga kommunen.

I rollen som fastighetschef har du mycket både interna och externa kontakter och tätt samarbete med övriga verksamhetsområden inom kommunen. Som företrädare för kommunen är det av vikt att ha god förståelse för den politiska agendan. I din roll kommer du att ha både strategiska diskussioner med politiken och bedriva utvecklingsarbete tillsammans med din ledningsgrupp.Kvalifikationer

• Relevant akademisk examen.
• Erfarenhet av en liknande roll inom offentlig sektor samt ledarskap i chefsbefattningar inom offentlig sektor
• Du har tidigare arbetat med fastighetsfrågor på en strategisk nivå.
• Flerårig erfarenhet av personal-, budget-, resultat och ledningsansvar samt tidigare erfarenhet av att leda chefer.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
• God förståelse för den politiska agendan och hur det påverkar organisationen.

Personliga egenskaper

• Du har en helhetssyn på verksamheten och är tydlig i din kommunikation.
• Du är trygg i både dig själv och i ditt ledarskap samt har förmågan att skapa goda förutsättningar.
• Du har ett prestigelöst förhållningssätt och lägger stort värde i ett fungerande samarbete med hela organisationen.

Som person är du intresserad av både verksamhetsutveckling och att leda samt utveckla chefer kring dig. Du har förmågan att skapa engagemang hos dina medarbetare för att på så sätt nå de gemensamt uppsatta målen för både Fastighetsavdelningen samt kommunens mål i stort.Kontakt

I denna rekrytering samarbetar Täby kommun med Jurek Rekrytering & Bemanning. Har du frågor på tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Maria von Sterneck på 073 70 771 70 eller via mail: maria.vonsterneck@jurek.se

Sista ansökningsdag är 2021-04-22. Urval och intervjuer sker löpande varpå tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Varmt välkommen med din ansökan!

Fackliga representanter:

Linda-Marie Palm
Facklig representant Vision
08-555 590 00
lindamarie.palm@taby.se

Helen Klockare
Facklig representant SACO
08-55 55 95 12
helen.klockare@taby.se
Det går inte längre att söka detta jobb!