Arbetsuppgifter

Fastighets- och gatukontorets stadsutvecklingsavdelning ansvarar för att planera och bygga den hållbara staden utifrån en helhetssyn på stadsutveckling. Enheten för verksamhetsstöd är en intern funktion som ger service till resten av avdelningen. Enheten består av 2 sektioner, Projekteringssektionen och Processtödssektionen. Processtödssektionen arbetar med avdelningsgemensam verksamhetsplanering, övergripande utredningar, projektstöd och koordinering. Sektionen hanterar även markmiljöfrågor, byggarbetsmiljösamordning samt plan- och bygglovsremisser för hela förvaltningen.

Hit söker vi nu dig som vill arbeta i en samordnande och viktig roll nära avdelningsledningen, med fokus på styrning och planering av verksamheten. Din roll blir att stötta och processleda arbetet med avdelningens planeringsprocess, framför allt i ledningsgruppen men också i andra forum. Det innebär bland annat att du kommer:

  • ta fram och presentera kvalificerat analysmaterial som underlag för beslut
  • processleda ledningsgruppens planerings- och utvecklingsarbete
  • identifiera och skapa förutsättningar för kontinuerlig kvalitets- och verksamhetsutveckling utifrån de behov som avdelningen och förvaltningen har
  • stötta i strategi- och målbildsarbete
  • vara superanvändare i Stratsys
  • samarbeta kring förvaltningsgemensamma styrnings- och planeringsfrågor med kollegor på våra andra avdelningar.Kvalifikationer

Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av arbete med verksamhetsstyrning och målarbete inom en politiskt styrd organisation, där du har haft rollen som processledare och stöttat ledning och chefer i arbetet med styrning och planering av verksamheten. I grunden har du en högskole- eller universitetsutbildning med samhällsvetenskaplig inriktning motsvarande minst kandidatexamen. Vi ser det som meriterande om du tidigare även har arbetat med förändrings- och förbättringsarbete på organisatorisk nivå och om du har erfarenhet av processutveckling. Erfarenhet av stadsutvecklingsfrågor är inte nödvändigt men kunskap och intresse på området gör nog att du kommer att ha bättre förutsättningar att trivas hos oss.

Då rollen är mycket självständig behöver du ha förmåga att identifiera arbetsuppgifter och ansvara för att processer sätts igång och slutförs. Du är kommunikativ och du har god förmåga att upprätta välfungerande samarbeten. Du är en god organisatör som skapar struktur och tydlighet och som trivs i en samordnande roll med många parallella tidplaner och förutsättningar att förhålla sig till. Det krävs också god förmåga att producera och strukturera information och texter på svenska, samt att kunna presentera och förmedla information och kunskap i större och mindre sammanhang.   

Vad erbjuder vi dig?

Som medarbetare är du vår viktigaste resurs och därför tar vi vara på din potential och ser till att du utvecklas och växer med oss. Vi är en stor förvaltning, med olika verksamheter, olika yrken, komplexa och utmanande projekt samt varierande arbetsuppgifter, vilket ger dig möjligheter att växa i din roll.

 Varmt välkommen med din ansökan!Om arbetsplatsen

På uppdrag av tekniska nämnden äger, utvecklar och förvaltar fastighets- och gatukontoret stadens mark. Genom en effektiv och modern organisation möjliggör vi ett gott stadsliv för Malmöborna och stadens näringsliv. Vi bygger en stad. Våra värderingar bygger på människors lika värde och vi tycker att det är viktigt med en balans mellan arbete och fritid.

Stadsutvecklingen i Malmö sker i en snabb takt och det är många som vill bosätta sig/etablera sig i vår stad. Här har stadsutvecklingsavdelningen en viktig funktion inom förvaltningen, då avdelningen driver projekt kopplat till exploatering och trafikinfrastruktur. Vi arbetar nu med att förverkliga det så kallade Storstadspaketet – ett fyramiljardersprojekt med omfattande investeringar på infrastruktur och kollektivtrafik, cykelsatsning samt exploatering. Storstadspaketet genomsyra stora delar av förvaltningens arbete de kommande åren.

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?Information om tjänsten

Anställningsform:Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast enligt överenskommelseÖvrigt

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Det går inte längre att söka detta jobb!
Utvecklingssekreterare med kompetens inom processledning

Malmö Stad

Kategori: Administration
Plats: Skåne
Antal visningar: 0
Antal gillamarkeringar: 0
Publicerades:

Det går inte längre att söka detta jobb!


Nyckelord

Ekonom, Processledare, Samordnande

Fler jobb från Malmö Stad
Hittade inga jobb