Arbetsuppgifter

Sektionschefen är ansvarig för den egna sektionens verksamhet och personal. Sektionschefen ska leda, fördela och utveckla arbetet så att uppsatta mål nås. Sektionschefens arbete är en viktig del i det interna förändrings- och utvecklingsarbetet på enheten. Som sektionschef förväntas du bidra med det verksamhets- och personalnära ledarskapet, med fokus på den dagliga produktionen och utvecklingen av denna samt på den gemensamma arbetsmiljön, i nära samarbete med din sektionschefskollega, planeringssekreterare och enhetschef.

Arbetet innebär även ett nära samarbete framförallt inom förvaltningen men även med andra interna och externa samarbetspartners. Det pågår ett stort förändringsarbete på enheten, vilket innebär att tjänsten kräver ett aktivt ansvarstagande i den pågående processen där stort fokus är på uppföljning och kvalitetsförbättringar. Kvalifikationer

För uppdraget som sektionschef har du:

  • Högskoleexamen med inriktning beteendevetenskap, juridik, samhällsvetenskap, statskunskap eller annan examen som arbetsgivaren finner relevant för befattningen
  • Erfarenhet av myndighetsutövning och gärna i ledande befattning
  • God förmåga att tolka och förhålla dig till lagstiftning
  • Förmågan att vara kommunikativ och tydlig i ditt ledarskap
  • Förmåga att leda och inspirera medarbetare
  • God vana, intresse för och god kunskap inom arbetsmiljöområdet
  • Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska

Det är meriterande om du har erfarenhet som chef med ansvar för budget-, personal- och verksamhetsansvar på en operativ nivå, samt att du har någon form av ledarskapsutbildning.

Som person och ledare ser vi att du är trygg, självständig och prestigelös. Du har förmåga att se den stora bilden, kan delegera och har förmågan att skapa motivation och entusiasm i din arbetsgrupp. Du är ansvarstagande och har ett strukturerat arbetssätt. Självfallet har du god samarbetsförmåga, både internt och externt.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet ser du som en naturlig del i det goda ledarskapet och förstår vikten av att genomföra APT, medarbetarsamtal och lönesamtal i syfte att uppnå enhetens målsättningar.

Personlig lämplighet är en viktig parameter.Om arbetsplatsen

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.

Enheten för överförmyndarärenden är organiserad i arbetsmarknads- och socialförvaltningen och tillhör avdelning boende, tillsyn och service.

Enheten ansvarar för tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare och utreder behov av ställföreträdarskap. Enheten fattar också beslut om olika tillstånd och beslutar om arvode. Enheten ansvarar även för att rekrytera personer till uppdrag som ställföreträdare och att se till att de får tillräcklig utbildning för att klara sina uppdrag. Hela enhetens verksamhet sker med stöd av delegation från överförmyndarnämnden.

Enheten leds av en enhetschef och är uppdelad i två sektioner, sektion 1 och sektion 2, med varsin sektionschef som leder det dagliga arbetet i respektive sektion. På enheten finns även en planeringssekreterare. Enhetens ledningsgrupp består av enhetschefen, sektionscheferna och planeringssekreteraren. Enheten söker nu en sektionschef till sektion 2.

De huvudsakliga ansvarsområdena för de åtta handläggarna i sektion 2 är att utreda behov av ställföreträdarskap, rekrytera personer till uppdrag som ställföreträdare och utöva tillsyn i ärende om godmanskap för ensamkommande barn. I sektion 2 finns även enhetens två assistenter, som bistår enheten i alla de olika arbetsprocesserna genom att exempelvis lägga upp ärenden och diarieföra, begära handlingar från ställföreträdare samt ansvara för arkivfrågor.Information om tjänsten

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrigt

Löpande urvalsprocess sker under ansökningsperioden.

Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att vi inte behandlar din jobbansökan konfidentiellt. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.

Malmö Stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta nämnda kontaktpersoner.

Välkommen med din ansökan!Det går inte längre att söka detta jobb!
Sektionschef till enheten för överförmyndarärenden

Malmö Stad

Kategori: Ledning / Chefer
Plats: Skåne
Antal visningar: 0
Antal gillamarkeringar: 0
Publicerades:

Det går inte längre att söka detta jobb!


Nyckelord

Barn, Beteendevetenskap, Ekonom, Handläggarna, Juridik, Ledarskapsutbildning, Sektionschef, Sektionschefen, Verksamhetsansvar

Fler jobb från Malmö Stad
Hittade inga jobb