Om Jobbjakt.se

Vad är Jobbjakt.se?

Jobbjakt.se är jobbsajt med över 25 000 unika besökare per månad inom hela nätverket. Jobbjakt.se har funnits online sedan 2006 och ägs sedan 2007 av StaffRec Systems AB. Antalet registrerade medlemmar uppgår idag till drygt 200 000.

Vår strävan

Vår kontinuerliga strävan med Jobbjakt.se är att underlätta matchningen genom friktionsfri kommunikation mellan arbetsgivare och arbetstagare på den svenska arbetsmarknaden.

Hur?

Genom att tillhandahålla en ”social plattform” i världsklass ökar vi chanserna för informella och spontana mötet via webben och ett mer effektivt utbyte mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Vårt mål

Att tillhandahålla Sveriges mest friktionsfria mötesplats för arbetstagare och arbetsgivare