Tullverkets brottsbekämpning har som uppdrag att stoppa eller allvarligt störa den organiserade brottsligheten och att förhindra den illegala införseln av narkotika- och dopingpreparat, alkohol, tobak, vapen och andra varor som hotar liv, hälsa och miljö.

Tullverkets brottsbekämpning består huvudsakligen av verksamheterna gränsskydd, tullkriminalen samt analys- och underrättelse och arbetet sträcker sig genom hela kedjan från underrättelse, analys och kontroll till färdig förundersökning.

Tullverket söker en medarbetare för tjänsten som nationell kvalitetsansvarig för den ackrediterade delen av på bevis- och spårverksamhet och parallellt arbeta som forensiker på Tullkriminalenheten i Malmö.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Tullverkets bevis- och spårsäkringsverksamhet i Malmö, Göteborg och Stockholm (Solna) är ackrediterad enligt SSEN ISO/IEC 17025 av SWEDAC gällande forensisk analys beträffande fingeravtryck.

Som nationell kvalitetsansvarig har du det övergripande ansvaret för verksamhetens kvalitetsarbete som drivs i tätt samarbete med övriga medarbetare. Du arbetar och bidrar till det strategiska arbetet för laboratoriernas utveckling samt löpande förbättringsarbete. Du ansvarar för att leda vidareutvecklingen samt underhållet av verksamhetens kvalitetssystem. Dessutom ansvarar du för att kraven gällande verksamhetens ackreditering uppfylls.

I din roll som kvalitetsansvarig ingår bland annat följande:

 • att nationellt leda kvalitetsarbetet utifrån kraven i SSEN ISO/IEC 17025
 • att leda arbetet med vidareutveckling och underhåll av kvalitetssystemet i syfte att upprätthålla hög kvalité och ett effektivt arbetssätt
 • att planera och samordna kontakten med SWEDAC bl.a. i samband med tillsynsbesöket;
 • att planera, genomföra och följa upp internrevisioner;
 • att planera och genomföra ledningens genomgång där du presenterar resultat samt avvikelser relaterat till kvalitetsmålen för ledningen;
 • att planera och genomföra förändringar gällande ackrediteringen;
 • att underhålla ledningssystemets olika dokument;
 • att planera genomförande av kollaborativa studier gällande  ackrediterade metoder;

I din roll som bevis- och spårsäkrare ingår bland annat följande arbetsuppgifter:

 • som forensiker innefattas både laborativa och fältforensisk
 • framkallning och granskning av fingeravtryck på diverse material;
 • säkring av DNA samt andra spår på olika typer av material;
 • uppackning, provtagning, vägning samt ompaketering av olika narkotiska preparat;
 • fotografering, bildredigering, dokumentering samt protokollering av hela arbetsprocessen;
 • förberedelser inför bevisprovokation;
 • fordonsundersökningar
 • rekonstruktioner
 • Arbetet vid bevis- och spårsäkringsverksamhet kräver att du kan planera och organisera ditt arbete självständigt samt att du är noggrann, systematisk och kvalitetsmedveten. Förmåga att kunna analysera undersökningsresultat och redovisa dessa på ett pedagogiskt sätt både muntligt och skriftligt med god kvalité är ett krav.

Arbetet innehåller ett stort inslag av kontakter inom och utanför Tullverket med såväl företag som andra myndigheter och organisationer. Din arbetstid är företrädesvis dagtid, men obekväm arbetstid kan förekomma liksom arbete på annan ort.

 Vi söker dig som:  

 • har genomförd gymnasieutbildning med godkänt slutbetyg i matematik A, samhällskunskap A, svenska B och engelska
 • har godkänd kandidatexamen inom relevant område
 • har genomförd utbildning i ISO17025
 • har goda kunskaper i svenska samt engelska i både tal och skrift
 • har goda kunskaper inom Office-paketet för att självständigt kunna rapportera, dokumentera och presentera information
 • har erfarenhet av laboratoriearbete
 • har erfarenhet av kvalitetsarbete enligt ISO17025
 • har svenskt körkort, klass B för personbil
 • har svenskt medborgarskap
 • är noggrann, produktionsinriktad och kvalitetsmedveten
 • kan arbetar logiskt
 • kan tempoväxla för att lösa verksamhetens uppdrag
 • har en god analytisk förmåga
 • har en god samarbetsförmåga och kan arbeta självständigt såväl som i grupp
 • har en god förmåga att söka, tolka och använda de lagar, regler och bestämmelser som styr såväl kvalitetsarbete som en brottsutredning.

Meriterande om du har: 

 • genomförd utbildning i kriminaltekniska metoder
 • genomförd utbildning i praktiskt revision enligt ISO17025
 • Erfarenhet av kvalitetsansvar i ackrediterad verksamhet
 • erfarenhet av interna revisioner enligt ISO17025
 • erfarenhet från arbete med brottsutredande verksamhet
 • erfarenhet av kriminaltekniska metoder
 • erfarenhet av detaljgranskning - fingeravtryck.

Övrigt

Referensnummer: PER 2019-111.

Placeringsort: Malmö.

Resor i tjänsten kan förekomma nationellt och internationellt.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan beslut om anställning fattas kommer du att få genomgå drogtest och spirometriundersökning (lungfunktionstest). Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning. Anställningen är sex månaders provanställning.

För mer information och ansökan

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av Daniel Ingner, tel. 040-661 33 59. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support, tel. 060-67 25 85.

Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Jan Martinsson, tel. 040-661 33 99 och Nicklas Larsson, tel. 040-661 32 17, för Saco-S, Cathrine Hobler, tel. 040-661 33 64.

Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/Meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 3:e mars 2019. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.Det går inte längre att söka detta jobb!
Tullverket söker kvalitetsansvarig/spårsäkrare/tullinspektör

Tullverket

Kategori: Övrigt
Plats: Skåne
Antal visningar: 0
Antal gillamarkeringar: 0
Publicerades:

Det går inte längre att söka detta jobb!


Nyckelord

Fotograf, Internrevision, Konstruktion, Kvalitetsansvarig, Matematik