Examensarbeten inom avdelningen för kvalitetskontroll

Om AstraZeneca

I Södertälje finns AstraZenecas största globala produktions- och distributionsanläggning och en av världens största tillverkningsenheter för läkemedel – Sweden Operations. Vi producerar här allt från tabletter och kapslar till inhalatorer, frystorkade produkter, sprejer, flytande lösningar och mycket mer. Våra två stora produktionsanläggningar i Södertälje (Gärtuna och Snäckviken) kan hantera hela processen, från den kemiska produktionen av aktiva farmaceutiska substanser till formulering, tablett-tillverkning, packning och distribution till våra kunder. Tillverkningsenheten i Södertälje har så kallad flaggskeppsstatus i AstraZenecas produktionsnätverk, och är lanseringssite för nya läkemedel i form av tabletter och kapslar som ska ut på den globala marknaden.

Bakgrund

Avdelningen för kvalitetskontroll (QC) ansvarar för att leverera säkerställda analysresultat för slutprodukter, intermediat, aktiva substanser, råvaror och förpackningsmaterial. Men även för att ta emot, överföra, utveckla, kvalificera och implementera analysmetodik och analysutrustning för nya och befintliga produkter. Vi söker nu ett antal studenter som befinner sig i slutfasen av sin utbildning och som vill göra sitt examensarbete på avdelningen för kvalitetskontroll i Södertälje.

Ett av projekten har vi rubricerat som ”Överföring och validering av prediktionsmodell mellan olika typer av NIR-instrument”, d v s det arbetet kommer att ske inom området analytisk kemi. Övriga projekt är ännu inte färdigdiskuterade, men kommer att utföras inom områdena kemi, analytisk kemi eller produktionslogistik (LEAN). Start är tidigast januari 2019, men beroende på projekt så är vi öppna för start senare under 2019.

Studentprofil

Ett flertal studieinriktningar är tänkbara för de projekt som är aktuella, t ex kemi, kemiteknik, apotekare, materialvetenskap eller produktionslogistik (LEAN).Det går inte längre att söka detta jobb!
Thesis Worker

AstraZeneca

Kategori: Kreativitet / Design
Plats: Stockholm
Antal visningar: 0
Antal gillamarkeringar: 0
Publicerades:

Det går inte längre att söka detta jobb!


Nyckelord

Kemiteknik, LEAN, Kemteknik, LEAN-arbete, Lean-erfarenhet