KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

Forskarutbildningsämne: Fiber- och polymervetenskap

Wallenberg Wood Science Center (WWSC) är ett forskningscentrum som startade 2009 och finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. WWSC är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan Chalmers, KTH och Linköpings universitet som strävar efter vetenskaplig excellens och det övergripande målet är att utveckla nya material från träd. Centrets uppgift är att skapa kunskap och kompetens som utgångspunkt för miljövänliga material för framtiden.

Lignin, en naturligt rikligt förekommande fenolisk biopolymer skulle kunna ersätta fossil-baserade fenoler som idag används i materialsyntes, till exempel tillverkning av plastmaterial. Strukturen och storleksfördelningen hos lignin ändras dock kraftigt av de extraktionsbetingelser som tillämpas idag, vilket leder till en heterogen produkt som inte direkt kan användas för materialsyntes. Därför annonseras dessa två doktorandprojekt.

Det första projektet undersöker strukturen hos det ursprungliga ligninet i trä. Milda metoder för ligninutvinning från fibern kommer att utvecklas parallellt med biomimetisk syntes av lignin, varvid extraktion kringgås. Sammantaget kommer denna studie att fylla i saknade kunskapen om ligninstruktur som krävs för att utveckla selektiva metoder för dess extraktion i lämpligt form materialsyntes.

Det andra projektet kommer att fokusera på utveckling av processer för att producera homogena ligninfraktioner som är bättre lämpade för materialsyntes än de befintliga. Fokus kommer att läggas på grön kemi och noggrann karakterisering, inklusive 1D och 2D NMR, GC MS, LC MS, och GC FID för strukturell bestämning. Karakterisering av lignin är en unik styrka i vår grupp, vilket garanterar hög kvalitet i projekten.

Lämplig bakgrund för båda tjänsterna är en masterexamen i makromolekylära material, kemivetenskap, analytisk kemi, bioteknologi eller motsvarande.

Vi erbjuder

Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.

En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.

Livslångt nätverk i form av [KTH:s Alumniverksamhet.](https://www.kth.se/alumni)

En arbetsplats med [många anställningsförmåner](https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/personalformaner-kth-for-mig-1.365793) och månadslön enligt [KTH:s avtal för doktorandlöner.](https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915)

Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Medlemskap i forskarskolan WWSC Academy, där ca 60 doktorander har utbildats under de senaste 10 åren och sedan funnit attraktiva jobb både i akademin, inom start-ups och i industrin.Det går inte längre att söka detta jobb!