Klimatfrågan och energiförsörjningen har aldrig varit mer aktuell och Nordion är en viktig spelare i detta med sina 270 mil gasledningar. Som projektingenjör sköter du planering och förvaltning av dessa med fokus på underhåll. Nu söker vi dig med teknisk utbildning som vill hänga med på denna utveckling!Om tjänsten

Nordion Energi är en ny koncern som bildats för att vara med och driva omställningen mot 100% grön energi. Nordion Energi består av Swedegas och Weum som arbetar med infrastruktur och klimatneutral distribution av gas. I koncernen ingår även Falbygdens Energi. I dagsläget rådet det ingen brist på förnybar energi. Utmaningen handlar om hur vi kan göra energin tillgänglig där den behövs, när den behövs och till ett konkurrenskraftigt pris. Här spelar infrastrukturen en avgörande roll.

Som Teknisk projektingenjör hos oss kommer ingå i ett tvärfunktionellt arbete mellan Marknad, Underhåll, Projekt och Asset Management där du arbetar med underhålls- och förbättringsprojekt men också i tidiga skeden med förstudier och ny-anslutningsprojekt. Fokus ligger på de gasanläggningar som Nordion Energi driver och förvaltar, men också kunddrivna projekt. Här har du ett helhetstänk och förståelse för anläggningarnas hela livscykel. Du kommer ingå i ett team med kompetenser inom flera ansvars- och specialistområden. och vara involverad i framtagande av investeringsplaner, projektgenomförande och hela vägen till överlämning och i idrifttagande.

Du erbjuds

 • Chansen att få vara med påverka i en bransch där det händer massor i ett nystartat energibolag med målet 100% grön energi!
 • En tillsvidareanställning med inledande provanställning i 6 månader
 • Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.


Arbetsuppgifter
 • Du kommer arbeta i en bred roll med flera beröringspunkter inom Underhåll, Projekt och Anläggningsförvaltning, t.ex:
 • Aktivt driva och delta i förstudier, upphandling, installation, idrifttagning och överlämnande/avslut
 • Tekniskt bollplank vid ny- och ersättningsinstallationer med fokus på tekniska installationer och rörbunden infrastruktur i våra underhålls- och anslutningsprojekt.
 • Löpande delta i verksamhets- och anläggningsprojekt med fokus på kvalitet, funktionalitet, design och prestanda.
 • Säkerställa kravställningen i om- och nybyggnadsprojekt, att installationer och utrustningar uppfyller myndighetskrav, och förordningar och våra egna tekniska standarder.
 • Säkerställa att teknisk dokumentation upprättas och överensstämmer med installationen vid överlämning.
 • Tillsammans med Informationsspecialist ajourhålla teknisk dokumentation.
 • Hålla sig uppdaterad i avdelningens system, verktyg och processer för underhåll och projektering.
 • Representera bolaget i tekniska forum och nätverk samt delta vid kontakter med berörda myndigheter


Det går inte längre att söka detta jobb!
Projektingenjör inom underhåll till Nordion Energi!

Academic Work

Kategori: Teknik
Plats: Skåne
Antal visningar: 0
Antal gillamarkeringar: 0
Publicerades:

Det går inte längre att söka detta jobb!


Nyckelord

Ingenjör, Management, Teknisk utbildning, Upphandling

Fler jobb från Academic Work
Hittade inga jobb