Som Executive Trainee på Addnode Group ges du tillsammans med andra kandidater en unik inblick i hur det är att arbeta i en koncernledning och leda ett börsnoterat, internationellt och snabbt växande bolag. Talangprogrammet ger dig stora möjligheter att arbeta och knyta relationer med bolagens ledningsgrupper och stötta med både det dagliga arbetet och i det strategiska arbetet. Addnode Group söker nu dig som nyligen avslutat dina ingenjörs- eller ekonomistudier och som på ett entusiastiskt sätt vill bidra till deras fortsatta resa, samt till den entreprenörsdrivna företagskulturen!Om tjänsten

Addnode Group är en internationell koncern som förvärvar, driver och utvecklar kunskapsledande bolag som digitaliserar samhället. Dotterbolagen är organiserade i tre divisioner och alla med ett gemensamt mål att bygga ett mer hållbart samhälle genom digital innovation i nära samverkan med kunderna. Addnode Group öppnar nu upp för en unik möjlighet för åtta utvalda kandidater att anställas i rollen som Executive Trainee inom koncernens moder- och dotterbolag och verka för bolagens bästa, kombinerat med deltagande i ett centralt traineeprogram. Programmet löper över ett år och kommer bland annat innebära genomgång av Addnode Group och resor till nationella och internationella avdelningar inom koncernen, samt case-arbete med övriga deltagare. Efter avslutat traineeprogram har du möjlighet att, beroende på dina personliga egenskaper, färdigheter och vad som fångat ditt intresse under året, anställas i koncernen inom en spännande position.

Executive Trainee programmet startar hösten 2023 och omfattar moderbolaget Addnode Group samt dotterbolagen Symetri, Service Works Group, Sokigo och IDA Infront. Som Executive Trainee kommer du ges möjlighet att skapa professionella relationer genom den dagliga kontakten med koncern- eller bolagsledningen. Utöver det administrativa, stöttande och förberedande arbetet inkluderar rollerna även uppgifter med fokus på hållbarhet, Cyber Security, kommunikation, projektledning, datainsamling och analys av nya regelverk inom aktuellt område.

Beroende på din bakgrund och dina redan erhållna kunskaper kommer du bli matchad mot ett, alternativt flera av bolagen. Under rekryteringsprocessen kommer vi att berätta mer ingående om traineeprogrammets olika positioner och vi kommer bland annat ha platser för dig med intresse för:

 • Cyber Security, IT och teknik
 • Business Management och projektledning inom finansiering
 • Att arbeta och verka för dotterbolagen i Storbritannien och USA under året
 • Kommunikation, marknadsföring och/eller hållbarhet
 • Att resa och verka utomlands i syfte att gynna internationella samarbeten

Det dagliga arbetet kan bland annat bestå av:

 • Operativa och strategiska arbetsuppgifter
 • Affärstrendsanalyser, förfina affärsprocesser och uppföljning av genomförda beslut
 • Ta fram material och göra presentationer inför möten, samt mötesdokumentation
 • Planera och koordinera olika projekt och aktiviteter, samt stötta koncernledningen med diverse administration
 • Vara delaktig i bolagets hållbarhetsarbete och samarbeta med finansteamet kring bland annat sammanställningar och analyser
 • Riskanalys och dokumentation, projektledning inom IT-säkerhet
 • Olika administrativa uppgifter för att stötta ledningens arbete (högt som lågt)

'Det är med stolthet jag kan säga att mitt första år på Addnode Group har varit otroligt berikande och spännande. Arbetsmiljön är inspirerande och jag utmanas dagligen med intressanta och varierande uppgifter. Jag känner mig privilegierad att vara en del av detta dynamiska och snabbväxande team.”

Max Kilhlborg - Executive Trainee 2022-23

Det går inte längre att söka detta jobb!