Vi är på jakt efter en Enhetschef för ett uppdrag inom Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen. Tjänsten beräknas påbörjas 2023-02-28 till och pågå fram till och med 2023-08-31.Avtalet kan komma att förlängas med ytterligare maximalt 3 månader. Du blir anställd av Poolia Väst som konsult. Välkommen med din ansökan!

Om tjänsten
Äldre samt vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att tillhandahålla individuellt behovsprövade insatser och allmänt riktade insatser enligt socialtjänstlagen för äldre människor som behöver stöd och service på grund av ålder. Bostad i en särskild boendeform, hemtjänst och dagverksamhet respektive öppna verksamheter så som träffpunkter är exempel på individuellt behovsprövade insatser respektive allmänt riktade insatser.

Kommunal hälso- och sjukvård är primärvård för de personer som inte har möjlighet att uppsöka regionens vårdcentraler. Vilka som får sina sjukvårdande insatser via kommunal primärvård regleras i hälso- och sjukvårdsavtalet. I verksamheten tjänstgör legitimerad sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut, samt på vissa enheter undersköterska. Arbetet sker i patientens hem i nära samarbete med regional primärvård och andra kommunala insatser.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Göteborg Stad har behov av enhetschef för ett arbetslag på 15 - 25 medarbetare. Tjänstgöringen omfattar dagtid 40 h/vecka och viktigt är ett nära ledarskap på lokalkontoret där medarbetarna utgår ifrån. I enhetschefens uppdrag ingår schema- och bemanningsplanering dagligen. Detta görs också med god framförhållning. Det ingår också att ringa in vikarier till luckor som uppkommit. Under uppdragstiden ska personen delta aktivt och genomföra de aktiviteter som planerats utifrån förbättringar, samt ingå i ledningsgruppen.

Personen behöver vara en god kommunikatör då arbetet kräver mycket samarbete med angränsande verksamheter. I enhetschefens uppdrag ingår rekrytering, budget och utveckling. Verksamheten har stöd av HR, ekonom, kvalitets utvecklare och metodutvecklare, samt varje lokalkontor har administrativ personal.

Vem är du?
Den som erbjuds uppdraget som enhetschef behöver vara legitimerad sjuksköterska samt ha erfarenhet av chefsuppdrag och kommunal hälso- och sjukvård. Du talar och skriver svenska flytande.

Du är trygg i dig själv och i rollen som chef och ledare. Som ledare agerar du som ett föredöme, ger stöd, utmanar och inspirerar till delaktighet. Du är en närvarande och verksamhetsnära ledare med förmåga att på ett professionellt, tydligt och prestigelöst sätt nå ut till dina medarbetare. Du har ett stort engagemang i verksamheten och inte minst i medarbetarna!

I rollen är god samarbetsförmåga en förutsättning då ditt arbete bygger på välfungerande samarbeten inom enheten, förvaltningen och kommunen. Du är van att lösa problem utan att missa de långsiktiga strategierna och har en förmåga att se logik och samband i komplexa sammanhang.

Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård.Det går inte längre att söka detta jobb!
Enhetschef för uppdrag till Äldreomsorgen

Poolia

Kategori: Sjukvård & Hälsa
Plats:
Antal visningar: 0
Antal gillamarkeringar: 0
Publicerades:

Det går inte längre att söka detta jobb!


Nyckelord

Bemanningsplanering, Ekonom, Kommunikatör, Legitimerad sjuksköterska, Sjuksköterska, Sköterska, Undersköterska, Utvecklare