Människor som mår bra och känner sig trygga på jobbet gör ett bättre jobb. Vi söker dig som har förmågan att ta rutiner, AFS:ar och myndighetskrav från skrivbordet ut i organisationen och tillsammans med chefer och anställda skapa en framåtriktad kultur kring säkerhet och arbetsmiljö. På Vallviks Bruk finns mycket goda förutsättningar för att komma framåt i arbetet men det saknas en nyckelperson att driva och utveckla området ytterligare. Är du den vi söker?Om tjänsten

En bra och säker arbetsmiljö handlar inte bara om skydd mot fysiska risker, de psykosociala delarna är minst lika viktiga. Ditt uppdrag som arbetsmiljöingenjör är att arbeta nära verksamheten för att stötta och utveckla processer och arbetssätt utifrån gällande lagar och förordningar, för att skapa en inkluderande och säker arbetsplats där medarbetare och samarbetspartners mår bra och känner sig trygga.

Som arbetsmiljöingenjör ingår du i Vallvik bruks säkerhetsorganisation och rapporterar till Säkerhetschef. Teamet består även av en vakt och en brandtekniker. I rollen kommer du att ha stora möjligheter till att sätta din prägel på hur utvecklingen av området ska se ut.

Du erbjuds:

  • En roll med stor möjlighet att kunna påverka i ett bolag med snabba beslutsvägar
  • En engagerad och stöttande chef att bolla med, men stor frihet att driva området självständigt tillsammans med övrig organisation
  • Arbeta i ett bolag med familjär stämning

Tjänsten är en direktrekrytering, vilket innebär att rekryteringsprocessen hanteras av Academic Work men du kommer att anställas direkt av Vallviks bruk.Arbetsuppgifter

Som arbetsmiljöingenjör är du specialist och sakkunnig när det kommer till arbetsmiljöfrågor och tillhörande ledningssystem. Ditt arbete innefattar inte bara att säkerställa att Arbetsmiljöverkets föreskrifter och lagar efterlevs genom systematiskt arbetsmiljöarbete, utan också att aktivt arbeta med kompetensutveckling för chefer och medarbetare och delta i förbättringsarbete kopplat till processer, metoder och rutiner.

Du kommer bland annat att:

  • Stötta chefer i operativa och strategiska frågor
  • Utbilda och arbeta med kunskapsspridning
  • Delta i att genomföra riskanalyser
  • Följa upp och stötta utredning av avvikelser
  • Rapportera, koordinera och följa upp åtgärder


Det går inte längre att söka detta jobb!
Engagerad arbetsmiljöingenjör

Academic Work

Kategori: Övrigt
Plats:
Antal visningar: 0
Antal gillamarkeringar: 0
Publicerades:

Det går inte längre att söka detta jobb!


Nyckelord

Arbetsmiljöfrågor, Brandtekniker, Ingenjör, Miljöingenjör, Säkerhetschef