Vill du arbeta på bank och vara med på resan för att bli kundernas självklara val inom värdepappershandel? Vill du arbeta med värdepapper och bidra i att leverera service i världsklass till bankens kunder med utländska värdepappersinnehav? Varmt välkommen med din ansökan, vi arbetar med löpande urval!


Om tjänsten
#

Bankens avdelning Global Custody Operations söker nu en Bank Operations Specialists till deras kontor i Solna. Till deras team som arbetar med Corporate Actions söker vi på Academic Work nu en kollega med stort intresse för värdepapper och servicen kring dessa. Teamet som består av 11 medarbetare, arbetar med främst med företagshändelser på den globala marknaden.

#

Bakgrundskontroll

* För denna process krävs ett utdrag ur belastningsregistret. Blir din ansökan aktuell kommer vi uppmana dig att följa denna länk och trycka på 'Till e-tjänst för registerutdrag' ansöka om 'Kontroll av egna uppgifter'. Öppna inte detta kuvert. Detta öppnar vi i samband med ett erbjudande.
* Kreditupplysning, genomförs i samband med ett erbjudande.
* En sekretessbilaga för banken signeras i samband med anställningsavtalet.

Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.

Arbetsuppgifter
Du kommer tillsammans med teamet arbeta med:

* Bolagshändelser på den globala marknaden.
* Information till bankens kunder om förestående bolagshändelser genom att skicka ut information till kunder. Finns intresse att delta i bolagshändelsen hanterar teamet kontakten med depåbanker på andra marknader samt bokar in värdepapper eller pengar på kundernas konton.
* Service angående bankens Global Custody-kunders företagshändelser avseende värdepapper.
* Notifierar att en bolagshändelse är förestående, skickar ut brev till kunder för att de ska kunna delta i bolagshändelsen och genomför sedan bokningen.
* Hanterar administrationen tillsammans med kollegor i Solna och Riga.

För att möta kunders och omvärldens förväntan på bankens verksamhet arbetar de ständigt med utveckling av processer och arbetssätt, de bidrar i arbetet med att utveckla och digitalisera processerna kring bolagshändelserna och i det arbetet är du, tillsammans med resten av teamet, en viktig kugge framöver.


Det går inte längre att söka detta jobb!