Vill du vara med och göra skillnad på riktigt hos det sjunde främsta universitetssjukhuset i världen? Som ekonomidirektör på Karolinska Universitetssjukhuset har du en nyckelroll i utvecklingen av ett av Europas främsta och största universitetssjukhus!

Stimuleras du av att vara i en miljö där man är bäst på det svåra? På Karolinska Universitetssjukhuset är du i en innovativ och utvecklande bransch i en värdeskapande miljö där man är stolt över det som åstadkommits hittills och med drivet att vilja åstadkomma ännu mer. En verksamhet som ständigt tar nya kliv och senaste åren stigit i ranking över främsta sjukhusen i världen parallellt med att skapat en ekonomi i balans. En verksamhet du får stora mandat att fortsätta utveckla där dina insatser påverkar människors liv.

Om tjänsten
Som ekonomidirektör är du med och fortsätter driva och utveckla sjukhuset framåt, både strategiskt och affärsmässigt. Du har ett övergripande ansvar för ekonomistyrning och inköp inom Karolinska Universitetssjukhuset och kommer att aktivt stödja Karolinskas utveckling och operativa effektivisering genom att identifiera, föreslå och driva genomförandet av förbättrande åtgärder. Vidare ansvarar du för att tillsammans med ledningsgruppens temachefer fortsätta förbättringsarbetet av den ekonomiska styrningen. Ett viktigt uppdrag är att leda och utveckla den egna organisationen samt förhandla avtal gentemot beställarorganisationen i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom Region Stockholm.

Ekonomidirektörens mål är att skapa ekonomiska förutsättningar för verksamheten långsiktigt och i det säkra styrmodeller som genererar rätt beteenden. Ekonomidirektören skall främja ett proaktivt arbetssätt med specialistkompetens, förbättrat beslutsstöd och tydliga kontaktvägar - allt för att förenkla, förtydliga och fokusera på helperspektivet av ett Karolinska.

Ytterligare ser du till att interna resurser nyttjas effektivt så att sjukhuset kan vårda och ta hand om fler patienter. I fokus är att driva utvecklingen och effektiviseringsarbetet med målet att vara tillgänglig för fler patienter nationellt och internationellt.

Som ekonomidirektör rapporterar du direkt till sjukhusdirektören och styrelsen samt ingår i sjukhuset ledningsgrupp och i sjukhusdirektörens stab. Du leder och aktivt utvecklar ledningsgruppen för ekonomi/inköp samt har ett övergripande personalansvar för ekonomi- och inköpsavdelningen som idag har cirka 140 medarbetare. I befattningen ingår ekonomiberedning såsom att driva och bereda ärenden till Karolinskas styrelse samt till Region Stockholm. I styrelsen har ekonomidirektören en ordinarie plats och är även ansvarig för vårdberedningen in i styrelsen.

Vem är du?
Vi söker dig som är en handlingskraftig, modig och inspirerande ledare med mycket driv och med förmåga att se helhet. Du är en ledare som motiveras av att skapa engagemang, resultat och framgångsrika team.

Med dig har du gedigen erfarenhet av liknande strategisk roll i större komplex organisation. Du har dokumenterad erfarenhet av att ha bidragit till en förbättrad lönsamhet samt har ledarerfarenhet av direktrapporterande chefer. Det är meriterande med erfarenhet av arbete i en större internationell koncern.

Du har djup förståelse för finansiell styrning samt har mycket goda kunskaper kring ekonomiska processer i kombination med ett högt affärsfokus. Du utmanar och driver på nya satsningar och initierar, anpassar och styr upp förändrings- och utvecklingsinsatser. Har du dessutom erfarenhet av att initiera, driva och följa upp försäljningsverksamhet är det meriterande. Av vikt är erfarenhet av strategiska förhandlingar.

Din ledarstil präglas av att bygga tillit, delaktighet och etablera trovärdighet med en förmåga att skapa förutsättningar för andra att vilja uppnå resultat. Du är kommunikativ, synlig och lättillgänglig. Av vikt för att skapa framgång i rollen är du initiativtagande med en hög analytisk förmåga och förståelse för verksamhetsstrategier och prioriteringar som du tillämpar i ditt arbete. Ytterligare visar du en personlig omtanke och förväntas vara ett föredöme och inspirera andra att utvecklas i sina yrkesroller och i organisationen.

Vi ser det som en självklarhet att du delar Karolinska Universitetssjukhusets värderingar Ansvar – Medmänsklighet – Helhetssyn.

Om verksamheten
Karolinska Universitetssjukhuset är idag ett av Europas främsta universitetssjukhus med cirka 15 500 medarbetare, 1 180 vårdplatser och en omsättning på 21 miljarder SEK. I Stockholmsregionen har sjukhuset ett särskilt ansvar för den högspecialiserade vården och tillsammans med Karolinska Institutet bedrivs utbildning och världsledande forskning inom en rad olika områden. Som universitetssjukhus är sjukhusets huvuduppdrag forskning, utbildning och utveckling av hälso- och sjukvård.

Sjukhusets vision ”Patienten först – tillsammans skapar vi den bästa vården” har varit vägledande när Karolinskas verksamhet har omformats och på ett nyskapande sätt bygger tydliga värden för patienter och samhälle.


Denna rekrytering utförs av Poolia Executive Search AB, Poolia-koncernens verksamhet för rekrytering av högre chefer. Varmt välkommen med din ansökan!Ansök till Ekonomidirektör till Karolinska Universitetssjukhuset


Använd facebook för att snabbare fylla i din ansökan.
Observera att arbetsgivaren inte får tillgång till ditt facebook-konto.