Som IT-säkerhetschef på Svenska kraftnät erbjuds du en spännande roll i kärnan av energiomställningen i Sverige. Du kommer att ansvara för IT-säkerheten i en av Sveriges mest samhällskritiska verksamheter.

Svenska kraftnät är den myndighet som har regeringens uppdrag att säkerställa en hållbar och säker elförsörjning. Energibranschen och Svenska kraftnät genomgår en stor omvandling med en kraftig ökning av förnyelsebar produktion och stor efterfrågan på el i samband med elektrifieringen. Vi är inne i en mycket utvecklande fas och behovet av IT-säkerhetsarbete ökar.

Svenska kraftnät är utsedd till elbranschens bästa arbetsgivare och arbetar utifrån ett personligt ledarskap. Du erbjuds god möjlighet till balans mellan arbete och privatliv. Som medarbetare hos oss blir du en del i en samhällsviktig verksamhet där vi strävar efter hög kollektiv intelligens.Om tjänsten

Rollen som IT-säkerhetschef innebär att vara enhetschef för enheten IT-Säkerhet där du ansvarar för att leda och utveckla det systematiska IT-säkerhetsarbetet på Svenska kraftnät.

 I rollen ingår såväl personalansvar för enhetens IT-säkerhetsexperter där du leder och utvecklar teamet och dess medarbetare, som ansvar för IT-säkerheten i förvaltning och pågående projekt på Svenska kraftnät.

I arbetsuppgifterna ingår även att upprätthålla och skapa medvetenhet kring de lagar, regler och interna dokument som styr arbetet inom IT-säkerhet, samt rapportera eventuella avvikelser till avdelningschefen.

Du ingår i ledningsgruppen för avdelning IT Strategi och Styrning, och medverkar i avdelningens gemensamma uppdrag.Dina arbetsuppgifter

 • Leda, utveckla och ansvara för medarbetarna inom IT-säkerhetsfunktionen.
 • Koordinera och leda IT-säkerhetsarbetet inom Division IT.
 • Utarbeta styrande dokument inom IT-säkerhet.
 • Definiera säkerhetskrav på leverantörer av IT till Svenska Kraftnät.
 • Stödja projekt och förvaltning med beslutsunderlag och vara föredragande i IT-säkerhetsfrågor.
 • Säkerställa förutsättningar och struktur för att underhålla och utveckla IT-säkerheten inom projekt och förvaltning.
 • Definiera, implementera och vidimera säkerhetskontroller i IT-miljön.


Din bakgrund

För att lyckas i rollen har du en gedigen bakgrund från IT-området generellt och speciellt inom IT-säkerhet.

Kvalifikationer:

 • Du har en relevant akademisk utbildning, eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som myndigheten anser likvärdig.
 • Flerårig erfarenhet i chefsroll med att leda och utveckla medarbetare.
 • Flerårig erfarenhet av IT- och informationssäkerhetsarbete i medelstora till stora organisationer.
 • Mycket god förmåga att prioritera säkerhetsarbetet och förändringar inom projekt och förvaltning.
 • Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Därutöver är det meriterande om du har

 • Teknisk kompetens inom IT-säkerhet ex. genom incidentutredning, penetrationstestning, sårbarhetsscanning och säkerhetsanalys
 • Erfarenhet av att etablera rutiner och arbetssätt
 • Kunskap från IT inom elbranschen eller industrin
 • Erfarenhet från chefsbefattningar på myndighet
 • Erfarenhet av internationell samverkan och arbete
 • Certifiering inom chef- och ledarskap
 • Erfarenhet av systematiskt informationssäkerhetsarbete enligt ISO 27000-serien samt minst en certifiering (CISSP, CISA, CISM, ITIL eller motsvarande)
 • Erfarenheter från att driva säkerhetsfrågor med leverantör på ett professionellt sätt.


Dina personliga egenskaper

Vi söker en ledare och lagspelare som leder genom att föregå med gott exempel, som kan dra de stora penseldragen och få med sig sin enhet på resan. En person som ser att det är först när hela laget presterar som målen kan nås. Vidare söker vi en person som vill och kan forma enheten och IT-säkerheten på Svenska kraftnät. Du har ett stort intresse av IT-säkerhet, är strukturerad och säkerhetsmedveten.

Vår bästa kandidat samarbetar, vinner tillit, förtroende och gehör i organisation med ett ödmjukt förhållningssätt och därigenom bygger långsiktiga relationer. Du är en pragmatisk person är tydlig i din kommunikation och har en god förmåga att ta initiativ, arbeta självständigt och målinriktat. Vi söker en person som kan se och förstå din enhets del som en kugge i hjulet för att verksamheten ska uppnå de höga krav på IT-säkerhet som ställs. Vill du veta mer?

[Vill du veta mer, kontakta gärna interim IT-säkerhetschef Göran Egnell 070-854 52 72 eller Johan Gyllefjord 010-475 97 93. Fackliga representanter är Erik Böhlmark (SACO) och Stefan Ekberg (ST). Båda kan nås via e-post: fornamn.efternamn@svk.seSista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast den 22 mars 2021.Vårt erbjudande till dig

På Svenska kraftnät händer det mycket - vi är en organisation i förändring. Enligt Nyckeltalsinstitutets mätning Arbetsgivarindex är Svenska kraftnät elbranschens bästa arbetsgivare och arbetar utifrån ett personligt ledarskap. Du erbjuds god möjlighet till balans mellan arbete och privatliv, goda förmåner och mycket mer.

Som medarbetare hos oss blir du en del i en samhällsviktig organisation där vi värdesätter och strävar efter hög kollektiv intelligens. Det är med samarbete och effektivitet som vi ska uppnå vår vision 'Säker elförsörjning för en hållbar samhällsutveckling'. Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.

Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad och svenskt medborgarskap krävs. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.Det går inte längre att söka detta jobb!