Har du erfaring med C# .Net og ønsker å bli en del av et IT-selskap med stor virksomhetskunnskap innen logistikk og infrastruktur? Verdsetter du et aktivt miljø med flat lederstruktur og mulighet til å påvirke fremtiden? Vi søker deg som har erfaring og ønsker å ta dine kunnskaper til et nytt nivå!


Om tjänsten
Trionas langsiktige mål er å være en ledende og pålitelig leverandør av innovative IT-løsninger med tilknytning til logistikk- og infrastrukturrelatert virksomhet. Det innebærer at vi primært henvender oss til organisasjoner innen et begrenset antall bransjer.

Nå søker vi systemutvikler med gode ferdigheter innen C# .Net som kan bidra til å skape effektive, bærekraftige og sikker flyt av data, energi, gods og mennesker.

Hvorfor jobbe hos Triona

Kompetanse

Hos oss finner du stort virksomhetskunnskap innen transportinfrastruktur, trafikk, transport, skogsindustri og energi-/ kjøretøyindustri med spisskompetanse innen systemutvikling og systemforvaltning. Det er i disse områdene vi skaper effektive løsninger som hjelper kundene til å nå sine mål, som er det vår visjon og forretningsidé baserer seg på. Her vil du få mulighet til å lære fra de beste innenfor sitt fagfelt, men også være med å bestemme over egen arbeidshverdag og lykkes sammen med oss.

Vi bruker de nyeste verktøyene som er best egnet til å effektivt utføre det aktuelle oppdraget. Les mer om våre teknologier her.

Utvikling

Triona har bred kompetanse og medarbeidere med ulik bakgrunn og lang erfaring med mange teknologier og metoder.
Vi jobber kontinuerlig med å heve kompetansen ved å motivere våre medarbeidere til å ta sertifiseringer og delta på konferanser. Hvert oppdrag er unikt og vi velger de teknologiene og metodene som passer hvert enkelt oppdrag best.

Hos oss vil du få en variert arbeidshverdag med utfordrende oppgaver. Det å få mulighet til å kunne delta på ulike og spennende prosjekter og sosiale samlinger er noe vi mener er viktig, og vår flate lederstruktur gjør at du har mulighet til å påvirke selskapet gjennom det daglige.

Vi jobber hele tiden med å bli bedre. Eksempler på dette er at vi kontinuerlig utvikler arbeidsstøtte, prosesser etc. som vi bruker i vårt daglige arbeid. Vi streber også for å handle proaktivt i våre kunderelasjoner og foreslå innovative løsninger som hjelper våre kunder med å effektivisere sin virksomhet.

Miljø og kultur

Vår selskapskultur er basert på et helhetssyn med mennesker i sentrum. Vi prioriterer våre oppdrag, kunder og ansatte og vårt mål er å skape langsiktige verdier og forbindelser.

Det er våre medarbeidere som utgjør Trionas kultur og derfor er det viktig at alle våre medarbeidere trives på jobb, samt har et balansert og godt liv. Videreutdanning og kompetanseutvikling er oppgaver vi prioriterer høyt. Hver medarbeider har en individuell utviklingsplan som omfatter kurs, sertifiseringer etc. og vi arrangerer løpende kompetanseutviklingsaktiviteter som f.eks. kompetanselunsjer og faglig forum.

Vi tilbyr en lønnsmodell som inkluderer en fast lønn, vinstdeling og konkurransedyktige goder. Denne samarbeidsmodellen fører etter vår mening til høy effektivitet og god trivsel blant våre ansatte. Våre ansatte skal ha det bra, og kunne leve et godt liv.Det går inte längre att söka detta jobb!