Har du en stark drivkraft att vilja göra skillnad och vet vad som skapar säkra och trygga bostadsområden då är det här tjänsten för dig! På Sollentunahem har vi bestämt oss för att våra hyresgäster ska bo i områden som upplevs som trygga och därför växlar vi upp vårt trygghetsarbete och söker dig som vill vara med och utveckla och projektleda det arbetet framåt. Som Trygghets- och säkerhetssamordnare får du möjlighet att göra skillnad på riktigt och forma arbetet utefter dina kunskaper och framgångsfaktorer, samtidigt som du kommer utvecklas tillsammans med oss på Sollentunahem och bli en del av en riktigt spännande resa framåt. Välkommen till oss!


Om tjänsten
Som trygghets- och säkerhetssamordnare kommer ditt fokus ligga på att arbeta långsiktigt och övergripande med trygghetsskapande åtgärder för Sollentunahems hyresgäster och förvaltningsområden, med målet är att öka både den faktiska säkerheten och den upplevda tryggheten. Du kommer säkerställa att olika säkerhets- och trygghetsåtgärder genomförs samt även arbeta med att lägga en verksamhetsplan och en strategi för arbetet framåt. Du drivs av att bli en expert inom organisationen, leda trygghetsarbetet framåt och samtidigt vara en förebild och inspirera fastighetsbranschen i stort.

Du erbjuds

• En nyckelroll med stort ansvar inom ett mycket viktigt och prioriterat område
• Ett väletablerat och tryggt bolag som samtidigt är mitt i en spännande utvecklingsresa
• Möjlighet att utvecklas med varierande och utmanande arbetsuppgifter samt stor frihet att själv lägga upp ditt arbete
• En kultur och stämning som genomsyras av värdeorden: Affärsmässighet, omtanke och engagemang

Arbetsuppgifter

• Arbeta med att planera och verkställa trygghetsskapande åtgärder och aktiviteter för Sollentunahems hyresgäster och förvaltningsområden
• Driva EST-arbetet från Sollentunahems sida i samverkan med kommun, polis och övriga samhällsfunktioner
• Vara delaktig i att utforma trygghetsstrategin för Sollentunahem och säkerställa att den efterföljs genom uppföljning av nyckeltal
• Samarbeta med både VD, förvaltningsorganisationen och andra funktioner inom Sollentunahem samt aktörer såsom Hyresgästföreningen, företagare m.fl.
• Stödja verksamheten i säkerhetsfrågor kopplade till personalsäkerhet och trygghetsarbete
• Arbeta med förebyggande trygghetsarbete vid nybyggnation och områdesutveckling
• Vara delaktig i projektgruppen Årlig hållbarhetsredovisning och aktivt bidra med nyckeltal samt uppslag i reportage etc.
• OmvärldsbevakaDet går inte längre att söka detta jobb!