Vill du arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Är du intresserad av att vara med och driva strategiska frågor och utveckling inom ramen för Svenska kraftnäts ansvar?Om tjänsten

Vi söker nu dig som vill bli ansvarig för att säkerställa att verksamheten har en strategisk omvärldsanalys som bidrar till att uppfylla behovet av indata och beslutsunderlag i Svenska kraftnäts strategiarbete. Du kommer att vara en viktig länk mellan divisionen och övriga verket i strategiarbetet för att skapa beredskap att möta förändringar i en historisk omställning av branschen.

Du kommer att tillhöra avdelning Strategisk utveckling som har en övergripande uppgift att vidmakthålla och stärka Svenska kraftnäts förmåga att på ett strukturerat och effektivt sätt identifiera, prioritera och genomföra nödvändiga utvecklings- och implementeringsinsatser. Avdelningen ska säkerställa att divisionen kontinuerligt anpassar verksamheten till ett kraftsystem i förändring där vi utvecklar processer för strategianalys och omvärldsanalys. Arbetet sker nära Finansavdelningen som håller ihop arbetet med den verksövergripande strategin och omvärldsanalysen.

Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Sundbyberg.Dina arbetsuppgifter

Omvärldsarbetet innebär att tillsammans med organisationen samla in, sammanställa och analysera kvalitativa och kvantitativa data för användning i Svenska kraftnät strategiarbete. Skapa överblick över olika strategiska initiativ och arbeten som bedrivs på Svenska kraftnät samt säkerställa att de hänger ihop för att skapa ett maximalt värde för organisationen. I rollen som ansvarig för strategisk omvärldsanalys kommer du bland annat att ansvara för att:

 • Säkerställa funktionella processer och samarbetsformer inom områdena strategi, omvärldsanalys och scenarioanalys.
 • Samverka med andra enheter och sakkunniga över hela organisationen, där du förväntas kunna utveckla processer och samarbetsformer
 • Bedriva strategi- och omvärldsarbete
 • Projektleda och självständigt vara drivande i arbetet.

Du kommer även vara en viktig funktion att i arbetet bidra i det strategiarbetet som genomförs inom Svenska kraftnät.Din bakgrund

Du ska ha en relevant akademisk examen motsvarande masternivå. Vidare har du:

 • Minst fem års erfarenhet av strategiskt analys- och omvärldsarbete.
 • Arbetat inom el- och energibranschen.
 • Erfarenhet av arbetet inom infrastrukturbranschen och samhällsbyggnadsfrågor.
 • Erfarenhet av samordning och projektledning.
 • Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Vi ser det som meriterande om du har:

 • Erfarenhet av scenarioanalysarbete.
 • Kunskaper i andra EU-språk.


Dina personliga egenskaper

Rollen innebär ett arbete som sker i samverkan med andra enheter, organisationer och myndigheter varvid god nätverks- och samarbetsförmåga är central. Vidare har du en hög grad av social kompetens, kommunikativ förmåga och samhällsengagemang.

För rollen krävs även en förmåga att ha ett övergripande perspektiv samt förstå helheten och komplexa samband inom områden relaterat till energibransch, elmarknad och politik. Förmågan att skapa process och struktur för att säkerställa framdrift och resultat är viktiga egenskaper som krävs för rollen. Vidare är du mål- och resultatfokuserad person som är noggrann och håller hög kvalitet i det du levererar.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Vill du veta mer?

Kontakta gärna rekryterande chef Leif Pettersson, 010-475 85 27 alternativt rekryterare Sofia Enoksson, tel. nr. 010-475 97 73. Fackliga representanter är Erik Böhlmark, SACO, tel. 010-475 86 14 och Stefan Ekberg, ST, tel. 010-475 82 91.
Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast den 14 december 2020. Vi behandlar ansökningar löpande så vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt.Vårt erbjudande till dig

På Svenska kraftnät händer det mycket - vi är en organisation i förändring. Enligt Nyckeltalsinstitutets mätning Arbetsgivarindex är Svenska kraftnät elbranschens bästa arbetsgivare och arbetar utifrån ett personligt ledarskap. Du erbjuds god möjlighet till balans mellan arbete och privatliv, goda förmåner och mycket mer.

Som medarbetare hos oss blir du en del i en samhällsviktig organisation där vi värdesätter och strävar efter hög kollektiv intelligens. Det är med samarbete och effektivitet som vi ska uppnå vår vision om att bli ledande för en säker och hållbar elförsörjning. Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.

Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad och svenskt medborgarskap krävs. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.Det går inte längre att söka detta jobb!