I rollen som platschef på det nybyggda datacentret är du den som ansvarar för driften, personal, arbetssätt m.m. - allt som gör att datacentret idag och framåt fungerar på det mest optimala sätt för kund och medarbetare! Du får vara med från tidigt skede och därmed vara den som sätter rutiner och bygger ett framgångsrikt team.


Om tjänsten
Coromatic har fått det spännande uppdraget att driva den operativa driften och underhållet av de nybyggda datacentret i Staffanstorp. Som platschef ansvarar du för att den dagliga verksamheten i datacentret fungerar på bästa sätt, både idag och för framtiden. Du är med från start i uppdraget och kommer att få chansen att påverka från dag ett. Några av dina viktigaste leveransfaktorer kommer att vara medarbetarnöjdhet, arbetsmiljö & säkerhet, kundnöjdhet och omsättning & resultat.

Arbetsuppgifter

• Personalansvar för ca 12 tekniker vilka arbetar i skift med den operativa driften
• Budget och resultatansvar för verksamheten
• Vara representanten på plats mot kund och säkerställer att driften av centret utförs enligt kontrakt
• Säkerställa en säker drift genom att identifiera risker och åtgärder
• Utvecklar arbetssätt och rutiner, följer upp KPIer och arbete enligt ISOAnsök till Platschef och driftansvarig för datacenter


Använd facebook för att snabbare fylla i din ansökan.
Observera att arbetsgivaren inte får tillgång till ditt facebook-konto.