Vill du arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Som medarbetare på Svenska kraftnäts enhet för Transmission och Elmarknad bidrar du i arbetet med elmarknadens intensiva och spännande utveckling.

Svenska kraftnät söker nu dig som vill arbeta med elmarknadsfrågor, såväl nationellt som nordiskt och europeiskt. Vi har ett starkt engagemang i utvecklingen av den europeiska elmarknaden som sker i EU och inom ramen för den europeiska samarbetsorganisationen för transmissionsnätsföretag (ENTSO-E).Om tjänsten

Enheten för Transmission och Elmarknad utformar marknadslösningar som stöttar att utveckling och drift av kraftsystemet sker på ett effektivt, hållbart och säkert sätt. Bland annat möjliggör enheten effektiv elhandel genom att utforma tydliga och ändamålsenliga regler för kapacitetstilldelning och marknadsplatser för dagen före- och intra dag-marknaden. Enheten säkerställer även ett samhällsekonomiskt effektivt nyttjande av transmissionsnätet genom att designa och följa upp transmissionsnätstariffen.

Enheten består av tio medarbetare av varierande ålder som tillsammans besitter stor erfarenhet och kompetens. Det är en öppen och trevlig enhet där vi hjälper och stöttar varandra.

Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Sundbyberg och innebär normalt resor inom Norden och i övriga Europa.

Tjänsten är tidsbegränsad till ett år med möjlighet till förlängning ytterligare ett år.Dina arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta med att utveckla nya lösningar och medverka till att förändringar genomförs på elmarknaden med fokus på dagen före- och intradag-marknaden. Du är med och formar elmarknaden bland annat genom att utveckla och föreslå nya lagkrav, metoder och förändringar i avtal.  Som en del av arbetet ingår även att bevaka att de överenskomna marknadslösningarna implementeras i tex avtal och IT-system. Arbetsuppgifterna varierar över tid beroende på vilka utvecklingsområden som är aktuella och prioriterade. Tjänsten kan komma att anpassas beroende på den sökandes profil.

För att lyckas bra i tjänsten behöver du en helhetsbild över hur olika delar på elmarknaden samspelar. Du förväntas snabbt ta till dig ny information och själv driva arbetet inom dina ansvarsområden. Du förväntas också fungera som bollplank för dina kollegor.

Enheten har en stor kontaktyta med elmarknadens aktörer och med andra transmissionsnätsföretag inom både Norden och resten av Europa. Därtill sker samarbete med intresseorganisationer och andra myndigheter som t.ex. Energimarknadsinspektionen.Din bakgrund

Du ska ha akademisk examen inom ekonomi, juridik eller teknik eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt. Du uttrycker dig väl på svenska och engelska i tal och skrift.

Vi vill gärna att du har erfarenhet av att ha arbetat med elmarknadsrelaterade frågor och ett analyserande och utredande arbete.

Det är meriterande om du har drivit och koordinerat projekt eller arbetsgrupper samt internationellt förhandlings- och utvecklingsarbete. Erfarenhet av EU:s lagstiftning eller myndighetsarbete förvärvat via till exempel arbete hos en marknadsaktör, tillsynsmyndighet, som konsult eller liknande tjänst är meriterandeDina personliga egenskaper

Vi söker dig som är en initiativtagande person och gillar att driva dina arbetsuppgifter i mål. Du har förmågan att kunna navigera i en föränderlig omvärld, att kompromissa och ändra inriktning på arbetet vid behov. Vi ser också att du är analytisk, har god samarbetsförmåga och tar hänsyn till det större perspektivet. För denna tjänst kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.Vill du veta mer?

kontakta gärna rekryterande chef Mårten Bergman, tel. nr. 010 475 83 78 alternativt rekyterare Ann-Britt Andersson  nr.010-475 85 28. Fackliga representanter är Erik Böhlmark, SACO, tel. 010-475 86 14 och Stefan Ekberg, ST, tel. 010-475 82 91.
Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 16 november 2020. Vi behandlar ansökningar löpande så vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt.Vårt erbjudande till dig

På Svenska kraftnät händer det mycket - vi är en organisation i förändring. Enligt Nyckeltalsinstitutets mätning Arbetsgivarindex är Svenska kraftnät elbranschens bästa arbetsgivare och arbetar utifrån ett personligt ledarskap. Du erbjuds god möjlighet till balans mellan arbete och privatliv, goda förmåner och mycket mer.

Som medarbetare hos oss blir du en del i en samhällsviktig organisation där vi värdesätter och strävar efter hög kollektiv intelligens. Det är med samarbete och effektivitet som vi ska uppnå vår vision om att bli ledande för en säker och hållbar elförsörjning. Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.

Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad och svenskt medborgarskap krävs. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.Det går inte längre att söka detta jobb!