Som ansvarig byggnadsarkitekt hos Sweco ges du möjlighet arbetsleda uppdrag och att i samverkan med kund och kollegor skapa hållbara miljöer att verka och trivas i! Du drivs av att få bidra med kreativa lösningar i ditt projekt, av ledarskap och av att utveckla goda kundrelationer. Här kan du få chansen att arbeta med regionens unika byggprojekt!


Om tjänsten
Hos Sweco får du möjligheten att jobba i en kreativ och inspirerande miljö med frihet under ansvar. Du får vara delaktig i projektens alla skeden och jobba tillsammans med kollegor inom alla teknikkompetenser - en unik kombination av bredd och spets. Du får möjlighet att själv påverka din egen utveckling utifrån de uppdrag du drar in och ansvarar för.

God arkitektur är ett resultat av ett ständigt flöde av idéer och en kontinuerlig dialog - så sa Gunnar Nordström, arkitekt och Swecos grundare, redan 1958. En tanke som än idag är ett rättesnöre för Swecos sätt att vara och arbeta.

Du kommer tillhöra region syd med 120 medarbetare och ett av deras team i Malmö med 16 arkitekter med en blandning av junior och senior kompetens. Här finns mycket kunskap att ta del av samtidigt som de ser fram emot att ta del av den erfarenhet du bidrar med! De uppdaterar ständigt sin gestaltningsprocess och teamet är ledande inom digitalisering och VDC.

Du erbjuds

• Möjlighet att jobba i en ledande, bred och ansvarsfull roll med stora utvecklingsmöjligheter
• Möjlighet att agera både uppdragsledare med ansvar för egna kundkontakter och att agera specialist
• En flexibel arbetsplats med närvarande kollegor och ledarskap
• Möjlighet att arbeta med unika projekt

Arbetsuppgifter
Att arbeta som ansvarig arkitekt hos Sweco innebär att man får arbeta med olika typer av ny- och ombyggnadsprojekt i varierande i storlek och i karaktär. Främst gäller uppdragen kontor, myndighetsbyggnader, undervisningslokaler, labb och industri. Uppdragen är till stor del regionala men kan även vara större nationella projekt. Du kommer att:

• Agera uppdragsledare för egna och tilldelade projekt
• Agera specialist i större projekt du involveras i
• Projektera, planera, genomföra och följa upp de projekt som du går in i
• Kontinuerligt föra dialog och delta på möten med kunder, arbetsgruppen och leverantörerAnsök till Ansvarig arkitekt till Sweco


Använd facebook för att snabbare fylla i din ansökan.
Observera att arbetsgivaren inte får tillgång till ditt facebook-konto.