Malmö växer. Sällan har stadsutveckling varit mer spännande än i Malmö, just här och nu. Vill du vara med och forma nästa kapitel för Sveriges tredje största stad? Bli vår nya stadsarkitekt.Arbetsuppgifter

Som stadsarkitekt för Malmö är ditt uppdrag att med arkitekturen som redskap hjälpa till att skapa hållbara och attraktiva livsmiljöer för många generationer framöver.

Vi menar allvar med arkitektur, och tror på dess kraft i samhällsutvecklingen. Förra året blev Malmö utsedd till Årets Arkitekturkommun. Vi ser det som en anledning att fortsätta jobba ännu mer målmedvetet. När vi nu söker en ny stadsarkitekt har vi därför förstärkt rollen, för att ge den ännu större möjlighet att göra skillnad. Stadsarkitektrollen hos oss renodlas för de riktigt avgörande arkitektur- och gestaltningsfrågorna, för stadsbyggnadskontoret och för Malmö stad. Stadsarkitekten har en helhetssyn på den byggda miljön och verkar i alla skalor i stadsbyggnadsprocessen.

Som stadsarkitekt arbetar du på uppdrag av, och i nära samverkan med, stadsbyggnadsdirektören och förvaltningsledningen. Du har en given plats i ledningsgruppen för stadsbyggnadsfrågor, och deltar i stadsbyggnadsnämndens sammanträden. Din närmsta chef blir avdelningschefen för stadsarkitektavdelningen.

Till stadsarkitekten knyts ett team av programarkitekter från kontorets olika avdelningar. Stadsarkitekten leder teamets arbete och tar ut den visionära riktningen. Du och ditt team verkar genom andra för att få hela organisationen att leva och andas arkitektur och kvalitetsfrågor. Tillsammans arbetar ni med förvaltningens medarbetare, långsiktigt och målmedvetet med att stärka kvaliteten i stadens gestaltade livsmiljöer. Utgångspunkter och verktyg finns i vårt gedigna arkitekturprogram, Arkitekturstaden Malmö.

En avgörande framgångsfaktor i uppdraget är att ha en lyhörd dialog med politiken. I stadsarkitektens uppdrag ingår även att samverka och föra dialog om arkitektur och gestaltning med externa aktörer, bransch, övriga förvaltningar och bolag. Stadsarkitekten behöver synas, höras och verka både på den lokala och nationella arenan. Du ska ha en vilja och lust att samtala, inspirera och diskutera stadens visioner och ambitioner för de byggda livsmiljöerna.

År 2050 beräknas en halv miljon invånare bo och leva i vår stad. Som stadsarkitekt kommer ditt bidrag att vara betydelsefullt för många Malmöbor.Kvalifikationer

För att trivas och lyckas i uppdraget som stadsarkitekt hos oss behöver du vara en erfaren arkitekt med hjärta för staden som livsmiljö. Du har en helhetssyn på arkitektur och den byggda miljön, och en tro och vision om vad den kan åstadkomma för Malmöborna.

Du har arkitektexamen och minst 10 års erfarenhet som praktiserande arkitekt. Du är eller har varit verksam i den privata sektorn, och du har erfarenhet av att arbeta med plan- och bygglagen. Du är bevandrad i gestaltad livsmiljö och den nationella politiken på området.

Tjänsten kräver erfarenhet av att driva större uppdrag och projekt.

Som stadsarkitekt driver du komplexa utvecklingsfrågor och behöver vara både strategisk, uthållig och pedagogisk. Då stadsarkitekten kommer leda ett team av programarkitekter ska du också ha dokumenterad ledarerfarenhet, och tycka om att leda och entusiasmera andra mot gemensamma mål.

Malmö är känt för både sina möjligheter och sina utmaningar. Har du tidigare erfarenheter av att arbeta i en stadsmiljö där befolkningen har stora skillnader i hälsa, utbildning och inkomst så kommer du kunna ha nytta av de kunskaperna även här.

Rollen innehåller många olika kontaktytor, och du behöver vara van vid att skapa goda relationer och bygga nätverk. De interna och externa kontakter du har i ditt arbete förutsätter att du har en god kommunikativ förmåga, och att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift. Du har åsikter, och är bra på att förmedla dem på ett engagerande sätt.Om arbetsplatsen

Stadsbyggnadskontoret är en myndighet för plan-, bygg- och lantmäterifrågor. Förvaltningen arbetar med översiktlig planering, detaljplanering, fastighetsbildning, bygglov, mätning och kartläggning. Stadsbyggnadskontoret arbetar för Malmöborna, byggmarknadens olika aktörer och övriga verksamma i Malmö.

Till hjälp för alla inblandade aktörer har vi vårt arkitekturprogram; Arkitekturstaden Malmö. Det är vi mycket stolta över. I det tydliggörs Malmö stads ambitioner för hur stadens arkitektoniska kvaliteter ska bevaras, stärkas och utvecklas, och hur olika byggprojekt kan bidra till att Malmö blir en nära, tät, grön och blandad stad.

Tillsammans med andra förvaltningar skapar våra 230 drivna medarbetare förutsättningar för en stad som är hållbar och attraktiv att bo och verka i. Vi är en dynamisk och kreativ arbetsplats, med lokaler mitt i Malmös centrum.

Hos oss får du alla förmåner av trygghet och flexibilitet man kan förvänta sig av en offentlig arbetsgivare, och några till. Den allra största förmånen, som vi ser det, är att tillsammans med professionella kollegor få göra skillnad på riktigt för Malmö och Malmöborna.

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Vi ser fram emot din ansökan!Information om tjänsten

Anställningsform:Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelseÖvrigt

Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att vi inte behandlar din jobbansökan konfidentiellt. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.

Malmö Stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Ansök till Stadsarkitekt


Använd facebook för att snabbare fylla i din ansökan.
Observera att arbetsgivaren inte får tillgång till ditt facebook-konto.