Arbetsuppgifter

Som specialpedagog på Dammfriskolan arbetar du med att underlätta lärandet för elever i behov av särskilt stöd, screeningar samt analys- och utvecklingsarbete. Du hjälper elever i klassrummet och ger enskilt stöd eller i grupp samt arbetar förebyggande. Du är en viktig del av skolans elevhälsoteam. Våra specialpedagoger ansvarar för olika stadier och tjänstens inriktning är på årskurs 4-6. Som specialpedagog på Dammfriskolan svarar du för kartläggning, handledning och observation av både enskilda elever och grupper. Du verkar för att eleverna ska få en så god utveckling som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt, samt påverkar aktivt och stimulerar eleverna till att utvecklas så långt som möjligt för att uppfylla kunskapskraven. Specialpedagogen genomför utbildning för och handledning av medarbetare samt är ett stöd till ledningen i arbetet med elever i behov av särskilt stöd.

.Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad lärare med specialpedagogexamen. Vi ser gärna att du är behörig i eller har erfarenhet av undervisning i matematik, svenska eller svenska som andraspråk. Du har förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner i pedagogiska frågor för kolleger, föräldrar och andra berörda. Du driver och verkar i olika stödjande åtgärder för elever i behov av särskilt stöd. Du agerar bollplank åt både pedagoggruppen och skolledningen. Du har stort engagemang och vi ser gärna att du är insatt i arbetssättet ”Bedömning för lärande”. Du har kunskap om, och jobbar med, fokus på skolans uppdrag att hjälpa alla elever att utvecklas så långt som möjligt.Om arbetsplatsen

Dammfriskolan är en mångkulturell F-9 skola belägen mitt i Malmö. På skolan finns det en grundsärskola och en särskild undervisningsgrupp för elever med autism.Skolan bedriver spetsutbildning i matematik på 7-9, vilket innebär att eleverna läser gymnasiematematik och erhåller betyg i årkurs 9.Vårt utforskande åtagande är professionella lärgrupper som utgår från elevernas lärande och lärarnas lärande enligt Helene Timperleys modell. Vi har även ett utvecklande åtagande i matematik.

Delta i skapandet av varje elevs bästa skola – du också!

Med respekt, engagemang och kreativitet skapar Grundskoleförvaltningen de bästa förutsättningarna för alla medarbetare. Vi arbetar tillsammans i vårt övergripande uppdrag med att ge alla Malmös 30 000 elever samma möjligheter att lyckas och nå goda resultat i skolan. Gör skillnad tillsammans med 5 500 kollegor och var en del av Grundskoleförvaltningen positiva utveckling!

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?Information om tjänsten

Anställningsform:Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1

Tillträde: SnarastÖvrigt

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Det går inte längre att söka detta jobb!