Alla behöver en bra och trivsam plats att bo på. Som medarbetare på MKB får du vara med och utveckla bostadsmarknaden i Malmö, en uppgift som är både utmanande och mycket givande. Du blir en del i arbetet med att förverkliga vår vision ”Hem för var och en” och delar du vår övertygelse lovar vi dig världens roligaste jobb och arbetsplats!

Om tjänsten
Vill du vara med och göra morgondagen lite bättre för en stor del av Malmöborna? MKB har startat en ambitiös resa inom digitalisering med mål att öka värdet både för våra kunder och vår verksamhet. Vi hoppas att du vill vara med på den resan!

Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Du erbjuds en utvecklande tjänst i ett kvalificerat team som har ett tydligt affärsfokus med många interna och externa kontakter. Det är viktigt att ha en god förståelse för MKBs affär och se affärsnyttan i de avtal vi tecknar. Arbetsuppgifterna består bland annat av förstudier inför upphandling, behovs- och marknadsanalys samt framtagande av upphandlingsdokumentation och utvärderingsmodell. Du arbetar med att omsätta behov till affär och avtalsvillkor. Du samordnar framtagande av upphandlingsdokumentation samt leder och samordnar anbudsutvärdering och medverkar i förhandling och implementering av avtal. Du kommer att ha ett nära samarbete med avdelningen som arbetar med IT och digitalisering och vara en aktiv del av affärsutveckling och verksamhetsutveckling. IT ansvarar för traditionella IT leveranser som drift och support samt drift och energi och du kommer att bli en viktig spelare i arbetet med att kravställa samt upphandla morgondagens digitala lösningar. Som upphandlare kommer du förutom att genomföra upphandlingar även bygga upp strukturer och processer inom inköps-/upphandlingsområdet. Dina viktigaste arbetsuppgifter och ansvarsområden kommer att vara: • Genomföra upphandlingar och stödja vid förnyad konkurrensutsättning och avrop • Utveckla avtal och affärer i linje med MKBs övergripande mål och planer • Kvalitetssäkra upphandlingar, upphandlingsdokument och utvärderingsmodeller • Delta i det strategiska utvecklingsarbetet där MKB kommer att styra om från ett operativt till ett mer strategiskt arbetssätt baserat på långsiktighet och helhetssyn • Ansvara för IT-området och ytterligare ett eller flera specialistområden inom avdelningen Du ingår i en avdelning med ytterligare fyra upphandlare, en inköpscontroller samt en arkivarie och en registrator. Tjänsten rapporterar till upphandlingschefen. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträdesdatum kan anpassas efter din nuvarande uppsägningstid.

Vem är du?
Vi ser gärna att du har en akademisk utbildning, eller av oss likvärdig bedömd utbildning, och minst 3-5 års relevant arbetslivserfarenhet. Att du har erfarenhet av att jobba med offentlig upphandling, LOU. Det är en fördel om du har jobbat med inköpsstrategier, innovationsvänlig / utvecklingsfrämjande upphandling, kategoristyrning och/eller spendanalyser. Det är också positivt om du är van vid upphandlingar av IT-relaterad karaktär. Har du tidigare erfarenhet av att driva upphandlingar i projektform är det meriterande. Har du dessutom arbetat med IT-/digitaliseringsprojekt ser vi det som en fördel. Tjänsten kräver integritet, omdöme och professionalism. För att vara framgångsrik i tjänsten tror vi att du är: • Lagspelare som ser fördelarna med att ta ett gemensamt ansvar för avdelningens och MKBs utveckling genom att samverka både internt och externt • Driven och strukturerad person som kan föra processen framåt, vara en lyhörd kravställare som kan sätta sig in i och förstå verksamhetens behov samt kunna konkretisera och omsätta behoven i avtal och affär • Prestigelös • Innovations- och utvecklingsorienterad

Om verksamheten
MKB Fastighets AB är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag med 319 anställda. Med drygt 24 500 lägenheter och över 1 000 kommersiella lokaler, till ett värde av ca 39,3 miljarder kronor, och med 32 procent av hyresmarknaden är MKB det största fastighetsbolaget i Malmö. Vi arbetar aktivt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor och är stolta över att vara det första HBTQ certifierade fastighetsbolaget. Du erbjuds arbete i en trevlig organisation där man lägger stor vikt vid att skapa både affärsnytta och samhällsnytta och där tre kärnvärden; modiga, enkla och tillsammans, ligger till grund för det arbetet. Läs mer på mkbfastighet.seAnsök till Upphandlare till MKB Fastighets AB


Använd facebook för att snabbare fylla i din ansökan.
Observera att arbetsgivaren inte får tillgång till ditt facebook-konto.