Vill du arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet?

I Svenska kraftnäts strategi finns en målbild om att vi 2023 har en säkerhetskultur som genomsyrar hela verksamheten. Svenska kraftnät har en nollvision mot allvarliga olyckor och fokus på elsäkerhetsfrågorna är en förutsättning i det arbetet.

Vi söker nu dig som vill arbeta med elsäkerhetsfrågor i syfte att skapa goda förutsättningar för en god elsäkerhet i de elektriska anläggningarna som Svenska kraftnät äger. Du kommer att tillhöra enheten Hållbarhet som består av 15 personer som arbetar integrerat med specialistfunktioner för miljö, kvalitet, arbetsmiljö, elsäkerhet, hållbarhet och avvikelsehantering. Vi arbetar på ett styrande och stödjande sätt gentemot hela verksamheten. Vårt systematiska arbete omfattar både vårt eget och våra leverantörers arbete.Vi samarbetar även med våra nordiska kollegor i dessa frågor.

Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Sundbyberg.

Dina arbetsuppgifter
Rollen som Elsäkerhetsspecialist kommer att innebära att du tillsammans med Svenska kraftnäts Elsäkerhetsansvarig kommer att arbeta med att styra, stödja, och samordna elsäkerhetsarbetet inom hela Svenska kraftnät. 

Rollen innefattar att:
- Vid behov stödja generaldirektören eller dotterbolags verkställande direktör samt linjeverksamhet i deras elsäkerhetsmässiga roller
- Omvärldsbevaka förändringar av lagstiftning, praxis, forskning och utveckling inom elsäkerhetsområdet
- I samverkan med elsäkerhetsorganisation och med stöd från linjeverksam-heten utveckla övergripande policys, riktlinjer och anvisningar för handlägg-ning av elsäkerhetsfrågor
- Förvalta aktuell elsäkerhetsdelegering
- Upprätthålla och utveckla myndighetens kunskap och kompetens inom elsä-kerhetsområdet
- Bedriva intern utbildning inom elsäkerhetsområdet
- Initiera granskning och revisioner av elsäkerhet såväl internt som externt mot leverantörer
- Delta i branschnätverk
- Vara Svenska kraftnäts handläggare i elsäkerhetsfrågor vid kontakt med företag, myndigheter och organisationer
- Förvalta och utveckla egenkontrollprogrammet avseende Svenska kraftnäts elinstallationer

Arbetsuppgifterna skiftar mellan operativa och strategiska uppgifter.

Utvecklingsmöjligheter
Du får möjlighet att vara en del av enhet Hållbarhets och Svenska kraftnäts gemensamma förbättringsarbete. Du kommer att få möjligheten att få arbeta med kompetenta kollegor inom enhetens uppdrag och dess olika specialistområden. Vidare kommer du att få möjligheten att utvecklas inom elsäkerhetsområdet tillsammans med kollegor och branschkollegor genom etablerade forum.

Din bakgrund
Du ska ha gymnasie-, högskole-, eller civilingenjörsexamen inom elkraft eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt.

Vidare har du:
- Genomförd godkänd ESA-utbildning (fackkunnig) enligt gällande bransch-praxis.
- God kunskap om elsäkerhetslagstiftning, elsäkerhetsföreskrifter, rådande elsäkerhetsteknisk praxis, till området hörande normer och standarder, EBR-branschstandarder-och anvisningar som ex. ESA
- Auktoriserad Elinstallatör A (äldre system AB)

Vi ser gärna att du har erfarenhet av:
- Elnätsbranschen, inom område som drift, underhåll eller elinstallation/elmontage.
- Lärarutbildning inom ESA
- Körkort, minst B
vilket ses som meritande.

Vi söker dig som har en god samarbets- och relationsförmåga då rollen innebär många kontaktytor inom såväl som utanför organisationen. Du har ett ödmjukt förhållningssätt och lätt för att skapa förtroende.

Viktiga egenskaper är även du är initiativtagande och självgående. Du tar ansvar, har lätt till att arbeta självständigt och målinriktat då sakområdesansvaret ligger i rollen. Du är kommunikativ och uttrycker dig väl på svenska och engelska i tal och skrift.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vill du veta mer, kontakta gärna rekryterande chef Elisabeth Schylander, tel. nr. 010-4758659 alternativt rekryterare Sofia Enoksson, tel. nr. 010-4759773. Fackliga representanter är Erik Böhlmark, SACO, tel. 010-475 86 14 och Stefan Ekberg, ST, tel. 010-475 82 91.
Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.Vårt erbjudande till dig

På Svenska kraftnät händer det mycket - vi är en organisation i förändring. Enligt Nyckeltalsinstitutets mätning Arbetsgivarindex är Svenska kraftnät elbranschens bästa arbetsgivare och arbetar utifrån ett personligt ledarskap. Du erbjuds god möjlighet till balans mellan arbete och privatliv, goda förmåner och mycket mer.

Som medarbetare hos oss blir du en del i en samhällsviktig organisation där vi värdesätter och strävar efter hög kollektiv intelligens. Det är med samarbete och effektivitet som vi ska uppnå vår vision om att bli ledande för en säker och hållbar elförsörjning. Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.

Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad och svenskt medborgarskap krävs. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.Det går inte längre att söka detta jobb!
Svenska kraftnät söker en Elsäkerhetsspecialist

Svenska Kraftnät

Kategori: Teknik
Plats: Stockholm
Antal visningar: 0
Antal gillamarkeringar: 0
Publicerades:

Det går inte längre att söka detta jobb!


Nyckelord

Civilingenjör, Generaldirektör, Ingenjör, Ingenjörsexamen, Installatör, Lärarutbildning, Montage, Säkerhetsansvarig, Säkerhetsspecialist