Dynasafe fortsätter utöka sitt team och förstärker nu med en Lead Quality Engineer! Hos Dynasafe välkomnas du till ett företag som verkligen gör skillnad! Som världsledande inom explosionsskydd och destruktion av ammunition bidrar Dynasafe till en säkrare värld. Här hittar du en verksamhet där hög kvalitet, innovation och komplexa produkter kombineras med ett stort miljö- och hållbarhetsfokus. Vi erbjuder dig en möjlighet till personlig och professionell utveckling i en internationell miljö präglad av öppenhet, engagemang och framåtanda, och med kollegor och ledare som stöttar och utmanar dig i din yrkesroll. Varmt välkommen med din ansökan!

Om tjänsten
Som Lead Quality Engineer (LQE) har du ett gruppövergripande ansvar för att säkerställa att Dynasafes kvalitetssystem och processer efterföljs enligt kraven i ISO 9001. Det innebär kontinuerligt arbete med att utveckla, revidera och underhålla kvalitetsarbetet. Du ansvarar också för att hjälpa till med att säkerställa att de olika projekten uppfyller uppsatta kvalitetskrav och angivna standarder. Ditt arbete drivs på många plan och omfattar: QM (Quality Management) – att fortlöpande utvärdera produkter och processer för att proaktivt kunna implementera förbättringar. Du genomför kvalitetsrevisioner både internt och hos externa parter för att följa upp att kvalitetspolicy och processer efterlevs. QP (Quality Planning) – att arbetet med kvalitetsfrågor planeras väl och kommuniceras tydligt i hela organisationen. QA (Quality Assurance) - att följa upp att kvalitetskrav efterlevs av såväl underleverantörer, i verkstaden och vid installation hos kund. Som LQE är du kontaktperson till både kunder och myndigheter gällande kvalitetsverifikat och revisoner QC (Quality Control) – att godkänna att produkt och projekt uppfyller uppsatta kvalitetskrav och standarder innan leverans /överlämnade till kund. QI (Quality Improvements) – att utifrån avvikelser och observationer säkerställa att åtgärder tas fram och genomförs.

Vem är du?
För att vara rätt för den här tjänsten har du en relevant teknisk utbildning kombinerat med flerårigt arbete med kvalitetsfrågor. Vi vill att du har erfarenhet av projektbaserad verksamhet i en internationell miljö. Vi ser gärna att du är certifierad inom kvalitetskontroll t ex ISO 9001. Det är också positivt om du har erfarenhet från tekniskt arbete inom tillverkning, svetsning av och/eller bearbetning av stål. Du är en god kommunikatör och använder både svenska och engelska obehindrat i tal och skrift. Att hålla en struktur i ditt arbete är en självklarhet för dig. Du är resultatorienterad och har en förmåga att få med dig andra på vägen framåt. Tjänsten är placerad i Karlskoga men i tjänsten kommer du att besöka verksamheterna i Tyskland och USA och så klart vid behov resa vid kundbesök som kräver din kompetens.

Om verksamheten
Dynasafe Demil Systems AB är moderbolaget i en koncern som är världsledande inom tre affärsområden: Explosionssäkra transportkammare för ammunition och explosiva objekt, anläggningar för destruktion av ammunition samt anläggningar för rengöring av högtoxiska gaser. Dynasafe Demil Systems AB (DDS) har huvudkontor i Karlskoga med en omsättning på ca 992 miljoner (2019). DDS är också moderbolag till det tyska dotterbolaget, Dynasafe Environmental Systems GmbH, som konsolideras av moderbolaget i Karlskoga. Är du intresserad av att veta mer om Dynasafe? BesökAnsök till Lead Quality Engineer till Dynasafe i Karlskoga


Använd facebook för att snabbare fylla i din ansökan.
Observera att arbetsgivaren inte får tillgång till ditt facebook-konto.