arbetsbeskrivning.

Vår nuvarande förvaltningschef går i pension och vi söker nu hans efterträdare till drift- och serviceförvaltningen. Vi söker dig som vill ha en nyckelroll i en medelstor kommun med möjlighet att arbeta brett och med stor påverkan på samhällsutvecklingen.

Utifrån ansvarsområdets omfattning och bredd söker vi dig som ser möjligheter och har helhetssyn, samt förmåga att skapa konstruktiva lösningar på komplexa problem. Som ledare är du tydlig, trygg, engagerad och kan entusiasmera medarbetarna. Du har en personlig mognad, integritet och kan skapa ett gott arbetsklimat. 
Drift- och serviceförvaltningen ansvarar för kommunens tekniska verksamheter såsom fastigheter, gator, vägar, parker och vatten och avloppsanläggningar men även servicefunktioner som måltid och städ. Vidare ansvarar förvaltningen för myndighetsutövning i form av miljö, bygglov, bostadsanpassning, energirådgivning, trafikfrågor samt alkohol och tobak. ansvarsområde.

Som förvaltningschef är du direkt underställd kommundirektören och arbetar på uppdrag av drift och servicenämnden. I kommunledningsgruppen förväntas du aktivt delta i det strategiska arbetet med att utveckla och föra kommunen framåt. Du driver utvecklingsfrågor och har ett ledningsansvar för förvaltningens samtliga verksamheter med fokus på att alltid ge kommunens invånare bästa möjliga service. Du känner dig bekväm med att presentera och informera i nämnd, kommunstyrelse och i förekommande fall i kommunfullmäktige. Hallsbergs kommun samverkar och samarbetar med flera parter i sydnärke, regionen och ute i landet, därför är det av vikt att du ser nyttan med nätverk och samarbete.
 Du är chef för förvaltningens fyra avdelningschefer samt medarbetarna i den övergripande administrationen. Totalt omfattar förvaltningen 160 medarbetare och verksamheterna omsätter cirka 230 miljoner kronor, varav drygt 30 miljoner kronor är anslagsfinansierat och resterande delar utgör intäkter i form av avgifter och hyror.kvalifikationer.

Vi söker en tydlig chef med ett erfaret och tydligt ledarskap och ett coachande förhållningssätt. Du har en akademisk examen inom verksamhetsområdet som arbetsgivaren bedömer vara relevant samt dokumenterad erfarenhet av ledarskap. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ha arbetat i en politiskt styrd organisation. Erfarenhet av att arbetat med ledningssystem för kvalité och miljö ser vi som positivt liksom erfarenhet av offentlig upphandling. 

Du är en socialt utåtriktad och nätverkande person som trivs med att representera Hallsbergs kommun och förvaltningen. Vi vill gärna att du har erfarenhet av att driva förändringsarbete, tänka nytt och annorlunda samt kan utmana befintlig organisation och struktur. ansökan.

Vi ser fram emot din intresseanmälan senast 2020-10-06
För information & frågor: Gabrielle Peteri, senior rekryteringskonsult, 0733 434141 eller via e-post till gabrielle.peteri@randstad.se


Det går inte längre att söka detta jobb!
Kommunalteknisk förvaltningschef till Hallsberg

Hallsbergs kommun

Kategori: Teknik
Plats:
Antal visningar: 0
Antal gillamarkeringar: 0
Publicerades:

Det går inte längre att söka detta jobb!


Nyckelord

Avdelningschef, Förvaltningschef, Kommundirektör, Upphandling