Vill du arbeta på operativ och strategisk nivå för att hjälpa företag att enklare kunna ta ansvar för sin miljöpåverkan, kemikaliehantering och arbetsmiljö? Intersolia arbetar aktivt för att få fler miljövänliga företag varför de nu söker en ytterligare Miljökonsult till deras kontor i Jönköping.


Om tjänsten
Intersolia hjälper företag att enklare kunna ta ansvar för sin miljöpåverkan, kemikaliehantering och arbetsmiljö genom att erbjuda kompetensutveckling, systemstöd, konsulttjänster och analyser. Just nu befinner de sig i en spännande utvecklingsfas och söker därför efter ytterligare en kollega till deras konsultteam i Jönköping.

Som Miljökonsult ingår du i ett internationellt konsultteam där ni har regelbundna avstämningsmöten i syfte att dela kompetens och rapportera aktuella händelser. Lokalt kommer du att utgå från Jönköping och bilda team ihop med andra kollegor där du får ansvara över utvald region.

Du erbjuds en unik chans att utvecklas till en rådgivande expert. Du kommer att jobba tätt ihop med kund för att konsultera, utbilda och utveckla varierande delar inom miljö- och arbetsmiljöområdet på både operativ och strategisk nivå. Exempelvis kan det omfatta att ta fram nya strategier, hålla utbildningar, genomföra riskbedömningar eller skapa säkerhetsblad.

Intervjuprocess

• Om du som sökande går vidare efter telefonintervjun väntar ett personlighetstest
• Första intervjun sköts av Academic Work, intervjun kommer att ske digitalt
• Intervju med Intersolia sker i Jönköping någon gång under de första veckorna i september
• Rekryteringsprocessen hanteras av Academic Work men du kommer att anställas direkt hos Intersolia.

Arbetsuppgifter
I din roll som konsult kommer du till exempel att:

• Föreläsa, utbilda och hålla workshops för Intersolias kunder kring miljö-, arbetsmiljö- och kemikalier
• Arbeta med rådgivning, tolkning och implementering av lagstiftning inom miljö, arbetsmiljö och kemikalieområdet
• Stötta företag i det praktiska kemikaliearbetet, exempelvis genom att ta fram rutiner och planer, genomföra riskbedömningar och kemikalieutredningar samt arbeta med substitution av farliga ämnen
• Arbeta med att granska och skapa säkerhetsblad och exponeringsscenarion

Som person drivs du av att göra affärer och genomföra aktiviteter som påverkar organisationens resultat. Du är intresserad av att hålla dig uppdaterad inom ditt ansvarsområde för att bidra till organisationens mål och agerar med trygghet, stabilitet samt har förmåga till självinsikt. Vidare agerar du med säkerhet och lugn i nya situationer trots begränsad kunskap och erfarenhet. Du kan utföra uppgifter med relativt lite stöd från andra och utan att behöva all information i förväg. Slutligen agerar du utåtriktat och bekvämt i sociala samman, kan enkelt knyta nya kontakter och skapa relationer till andra.


Det går inte längre att söka detta jobb!