Arbeta på en IT-avdelning som gör skillnad för hälso- och sjukvården i Europa. Cyber security/IT-säkerhet är ett område som bedöms bli allt viktigare med tiden eftersom hot från externa parter bedöms öka, både på lång och medellång sikt. Fortsätt att utvecklas och bidra med dina kunskaper i en organisation som precis som du värdesätter kvalitet och där IT-säkerhet är en avgörande del för affärens utveckling!


Om tjänsten
OneMed är ett företag som levererar varor och tjänster till sjukvården och behandlar därför bland annat känsliga personuppgifter för sina kunders räkning. Bolaget var tidigt ute med olika former av IT-säkerhetssatsningar och tester för att skydda sig från intrång och andra driftstörningar och har hittills kunnat hantera de olika situationer som uppstått snabbt och utan större påverkan. OneMed har ett etablerat team som jobbar med dessa frågor och önskar nu stärka detta ytterligare med en IT-säkerhetsspecialist.

Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Academic Work och arbeta som konsult hos OneMed. Uppdraget sträcker sig initialt under 6 månader.

Arbetsuppgifter
Som IT-säkerhetsspecialist förväntas du vara väl insatt i IT-säkerhetsfrågor samt vara stark inom process-, dokumentation- och riskbehandlingsarbete. Dina främsta arbetsuppgifter blir att tillsammans med övriga medarbetare på IS/IT;

• Gå igenom och uppdatera alla processer som rör Cyber security och IT-säkerhetsområdet
• Vara delaktig i utbildningstest av alla medarbetare inom koncernen
• Medverka i periodiska riskbedömningar inom området
• Gå igenom och uppdatera information kring de system och den övergripande säkerhetsarkitekturen som används
• Delta i projekt och forum där nya system och tjänster introduceras så säkerhetsfrågorna hanteras tidigt inom varje satsning
• Samarbeta med externa parter inom området gällande spetskompetenser eller externa testerAnsök till IT-säkerhetsspecialist till OneMed


Använd facebook för att snabbare fylla i din ansökan.
Observera att arbetsgivaren inte får tillgång till ditt facebook-konto.

IT-säkerhetsspecialist till OneMed

Academic Work

Kategori: Säkerhet & Kontroll
Plats: Skåne
Antal visningar: 0
Antal gillamarkeringar: 0
Publicerades:Nyckelord

Arkitekt, Säkerhetsspecialist, Architect, Architects, Säkerhetsansvarig, Säkerhetschef, Säkerhetschefsutbildning, Säkerhetssamordnare