Har du ett stort intresse och erfarenhet för samhälls- och miljöfrågor samt en vilja att påverka gällande lagstiftning? Avfall Sverige söker nu en jurist och erbjuder dig möjligheten att vara en del i arbetet mot ett bättre, mer miljövänligt Sverige där avfall hanteras miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Skicka in din ansökan redan idag!


Om tjänsten
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation för avfallshantering. De har 400 medlemmar bestående av kommuner, kommunalförbund och kommunbolag men också privata företag. De representerar kommunmedlemmarna gentemot politiker, beslutsfattare, myndigheter och EU, driver frågor som är viktiga för medlemmarna och fungerar även som remissinstans. Avfall Sverige bedriver påverkansarbete både nationellt och inom EU och bevakar det som händer inom avfallsbranschen i Sverige, övriga Europa och resten av världen. Utöver det erbjuder de dessutom en omfattande utbildningsverksamhet som är anpassad för branschens kompetensbehov. Utveckling inom hela avfallsområdet är en viktig del i verksamheten.

Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Academic Work men du kommer anställas direkt hos Avfall Sverige.

Arbetsuppgifter
Som jurist kommer du ingå i Avfall Sveriges expertorganisation på 19 personer och rapporterar till chefsjuristen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:

• att bedriva övergripande medlemsrådgivning åt Avfall Sveriges medlemmar genom att tolka, förklara samt ge stöd och råd utifrån gällande lagstiftning. Det handlar främst om miljölagstiftning men även kommunalrätt, förvaltningsrätt och andra relaterade rättsområden. Du fyller dessutom ett syfte som internt stöd till dina kollegor i juridiska frågor.
• att ta del av utredningar och remisser från departement, myndigheter och andra organisationer. Din uppgift är att i samarbete med kommunmedlemmar och dina kollegor ta fram underlag till remissvar.
• organisera och föreläsa på utbildningsaktiviteter inom avfallsjuridik, så som kurser och temadagar för Avfall Sveriges medlemmar.

Andra arbetsuppgifter innebär bland annat att:

• delta i relevanta arbetsgrupper, nätverk, nämnder och råd, såväl nationellt som internationellt.
• biträda ledningen i beslutsunderlag och policyarbete.
• bedriva nationell och internationell omvärldsbevakning.
• skriva artiklar till nyhetsbrev och tidningar.

Tjänsten är placerad i centrala Malmö och det ingår ca 20-25 resdagar per år, främst inom Sverige men även inom Europa, och då främst till Bryssel.


Ansök till Avfall Sverige söker jurist med inriktning miljörätt


Använd facebook för att snabbare fylla i din ansökan.
Observera att arbetsgivaren inte får tillgång till ditt facebook-konto.