Vill du också arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet?  Svenska kraftnät söker nu dig som vill delta i att driva vårt uppdrag framåt i rollen som Larmoperatör på Fastighetsenhet. Enheten är relativt ny varför det kommer finnas stort utrymme för att utvecklas i tjänsten samt medverka till att driva funktionen framåt mot uppsatta mål. Tjänsten är placerad i Sundbyberg.

Dina arbetsuppgifter
Fastighetsenhetens operativa säkerhetsarbete bedrivs dygnet runt, bl.a. av skyddsvakter från en bevakningsentreprenör. Dina arbetsuppgifter kan variera från att hantera inkomna larm till att medverka vid driftsättning av säkerhetssystem. Du kommer ingå i ett team som ansvarar för den tekniska övervakningen, samordning av tekniska övervakningssystem samt kommunikation och spridning av information. Du kommer att interagera med flera olika funktioner både inom och utanför myndigheten och kontakt med leverantörer är en naturlig del av arbetsdagen. Vid olika typer av säkerhetsincidenter är uppgiften att samordna och stödja övriga funktioner med beslutsunderlag i form av lägesbild etc. Ditt huvudansvar som larmoperatör blir att genomföra alla de uppgifter som förekommer i en säkerhetscentral, men du förväntas också kunna arbetsleda bevakningsentreprenören när så behövs.

Tjänsten kommer även att innefatta: 
> Ta emot, registrera och hantera inkommande ärenden, felanmälningar och larm, och vid behov sända ut rätt kompetens för felavhjälpning
> Övervakning och rondering via kamerasystem
> Delta vid driftsättning av IT-säkerhetssystem
> Säkerställa den operativa funktionen kring behörighetshantering
> Leda bevakningsleverantören i dagligt arbete
> Delta i utvecklandet av funktionen Säkerhetscentral Fastighetsenheten

Din bakgrund
Du ska ha gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot säkerhet eller motsvarande erfarenhet/kompetens förvärvad på annat sätt som myndigheten anser likvärdig.
Vidare har du:
> Flerårig arbetslivserfarenhet av arbete i lednings-, larm- eller sambandscentral.
> Goda generella kunskaper inom teletekniska säkerhets- och övervakningssy-stem som inbrotts-/driftlarm, kamera-övervakning, passersystem, överordnade system och besökssystem
> God IT-vana
> Du talar samt förstår svenska och engelska i tal och skrift.
> B-körkort då resor inom Sverige kan förekomma.

För att lyckas i rollen måste du ha arbetslivserfarenhet inom säkerhetsområdet och du jobbar, alternativt har jobbat som larmoperatör.
Vi ser gärna att du också har erfarenhet:
> Administration av tekniska stödsystem för larm, passage och kamerabevak-ning
> Erfarenhet av arbete i larm-/lednings-/sambandscentral
> Erfarenhet av att jobba i Rakel eller motsvarande system/utrustning och har lätt att göra dig förstådd via denna utrustning
> Erfarenhet av att jobba med samhällsviktigt verksamhet

Dina personliga egenskaper
För att myndigheten ska kunna bibehålla sitt systematiska säkerhetsskyddsarbete behöver du ha gott omdöme och en god förståelse för uppdragets innebörd. Det förekommer många olika arbetsuppgifter samtidigt varför du behöver vara strukturerat i ditt arbetssätt. Du behöver också vara stabil och trivas att prioritera ditt arbete effektivt under press, då tempot är högt på enheten. Tjänsten är en central roll på enheten och innebär många kontaktytor i och utanför organisationen varför du måste ha lätt för att skapa goda relationer samt förmåga att kommunicera och samarbetet med andra medarbetare i vardagen. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vill du veta mer, kontakta gärna Peter Nilsson Ansvarig fysisk säkerhet, tel.nr 010-475 88 48 rekryterande chef Jan Nilsson, tel. nr. 010-475 89 37, alternativt Rekryterare Ann-Britt Andersson, tel. nr. 0706026770. Fackliga representanter är Erik Böhlmark, SACO, tel. 010-475 86 14 och Stefan Ekberg, ST, tel. 010-475 82 91. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.

Välkommen med din ansökan senast den 30 juni 2020. Vi behandlar ansökningar löpande så vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt.

Vårt erbjudande till dig
På Svenska kraftnät händer det mycket - vi är en organisation i förändring. Vi har som mål att bli branschens attraktivaste arbetsgivare. För att nå vårt mål arbetar vi alla utifrån ett personligt ledarskap. Du erbjuds god möjlighet till balans mellan arbete och privatliv, goda förmåner och mycket mer. Som medarbetare hos oss blir du en del i en samhällsviktig organisation där vi värdesätter och strävar efter hög kollektiv intelligens. Det är med samarbete och effektivitet som vi ska uppnå vår vision om att bli ledande för en säker och hållbar elförsörjning. Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar. Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad och svenskt medborgarskap krävs. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.Ansök till Svenska kraftnät söker en Larmoperatör


Använd facebook för att snabbare fylla i din ansökan.
Observera att arbetsgivaren inte får tillgång till ditt facebook-konto.