Kommunikationsavdelningen på ICA Sverige består av 22 medarbetare och är uppdelade i fyra team som samarbetar; Internkommunikation, Kommunikation handlare och butik, Extern kommunikation samt Digitala kanaler. Dessutom samarbetar vi med Corporate Communication inom ICA Gruppen. ICA Sveriges kommunikationsavdelning har genomgått en omorganisation för ett drygt år sedan och sett över kompetenser, roller och ansvar på avdelningen och nu inne i nästa fas av sin förändringsresa.  En viktig del i förändringen har varit en ännu tydligare satsning på chefer och medarbetare i bolagets kommunikation. Då ICA Sverige är mitt inne i en transformation av såväl strukturer som arbetssätt är en väl fungerande och engagerande internkommunikation viktigare än någonsin.

Vi söker nu en senior kommunikatör till avdelningen för Internkommunikation till ett visstidsuppdrag fram till 31 december 2020. Uppdraget består i att planera, samordna och genomföra kommunikationsuppdrag på strategisk, rådgivande och operativ nivå inom ICA Sverige och vid behov vara den som tar lead i kommunikationsfrågor inom våra prioriterade områden. Vi har gått från att organisera oss utifrån företagets tidigare funktionsorganisation till att arbeta i dedikerade team med de prioriterade målgrupperna i fokus.

Ett annat viktigt område är att stötta och coacha chefer och ledningsgrupper i att utveckla sitt kommunikationsarbete och sitt kommunikativa ledarskap samt bidra i utvecklingen av ICA Sveriges ledarkommunikation. I samarbete med övriga medlemmar av internkommunikationsteamet skapar du utifrån kommunikationsplaner förutsättningar för ett kvalitativt innehåll till våra interna kanaler.  

Vi letar efter dig som har vana av att;

-Snabbt sätta dig in i en organisations utmaningar och förutsättningar för att föreslå lämpliga lösningar på kommunikationsområdet.

-Utveckla meningsbärande budskap i samarbete med nyckelpersoner i verksamheten.

- Tänka konstruktivt och lösningsorienterat, men samtidigt med en långsiktig förflyttning som målbild.

- Analysera de kommunikativa aspekterna av större förändringsprojekt och skapa relevanta planer.

- Processleda arbetet med att ta fram kommunikationsstrategier, -planer och aktiviteter tillsammans med kolleger i verksamheten.

Utveckla kom tillsammans med teamet gm gemensamma metoder och arbetssätt.

Din profil

Du har en akademisk utbildning inom kommunikation/information eller motsvarande och minst fem års erfarenhet av kvalificerat strategiskt kommunikationsarbete i en större organisation.

Tidigare chefsuppdrag eller andra uppdrag som ger insikt i ledarens utmaningar är meriterande.

Erfarenhet av att bistå med förändringskommunikation, som stöd för att få långsiktig effekt i större projekt

Du är en professionell förebild med en proaktiv utgångspunkt men är snabb och flexibel när det krävs.

För att trivas i den här rollen måste du gilla att driva dina frågor, våga prioritera och ta egna initiativ på ett strukturerat och överblickbart sätt. Det kommer alltid att vara flera olika initiativ som drivs samtidigt, både på kort och lång sikt. Du kommer att ha många kontakter både i såväl det egna bolaget som med andra delar av ICA-koncernen, så det är av stor vikt att du har lätt för att samarbeta med andra, har lätt att bygga upp ett förtroende och har en stark grundtrygghet i din yrkesroll.

ICA Sverige är det största bolaget inom ICA-gruppen med över 8000 medarbetare. Vi är en mångfacetterad verksamhet som spänner alltifrån en omfattande logistikverksamhet till marknadskommunikation, inköp och digital utveckling och IT. Med ca 1300 butiker är ICA den ledande dagligvaruaktören i Sverige. Våra fristående ICA-handlare äger och driver butikerna själva men har avtal med ICA Sverige om bland annat gemensamma inköp, logistik och marknadskommunikation.

Anställningsform: Visstidsanställning t.o.m. 31 december 2020

Sista ansökningsdag 12 juni 2020.

Kontaktperson: Pia Lindhe, chef Kommunikation ICA Sverige AB, 0708- 33 15 22.

Är du van vid att van att snabbt sätta dig in i en organisations utmaningar och förutsättningar och planera, samordna och genomföra kommunikationsuppdrag på strategisk, rådgivande och operativ nivå? Har du erfarenhet av att stötta och coacha chefer och ledningsgrupper i att utveckla sig i sitt kommunikativa uppdrag? Då kan rollen som senior kommunikationsansvarig på ICA Sveriges kommunikationsavdelning vara rätt för dig.Det går inte längre att söka detta jobb!