Arbetsuppgifter
Malmö ska genomföra den största satsningen på infrastruktur och stadsutveckling sedan Citytunneln. Storstadspaketet omfattar en investering på 4 miljarder och innebär etablering av 8 el-busslinjer, 14 nya cykelvägar (ca 30 km) samt utbyggd pågatågstrafik på Malmöpendeln och Lommabanan. Dessutom innebär även Storstadspaketet att 26 750 bostäder ska byggas i Malmö. Vill du arbeta i en av Sveriges snabbast växande kommuner? Som entreprenadsamordnare på Fastighets- och Gatukontoret kommer du att få vara med och bidra till den spännande tillväxtresa som vi har framför oss!

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som entreprenadsamordnare innebär att du har ett övergripande samordningsansvar i planerings- och genomförandefaserna kopplat till Storstadspaketets cirka 100 delprojekt. Som entreprenadsamordnare på Mobilitetsenheten arbetar du kontinuerligt som stöd till chefer, projektledare och andra nyckelkompetenser i våra projekt, men du är även delaktig i det stråkövergripande och strategiska arbetet.

Som entrepenadsamordnare ansvarar du för utveckling och implementering av nya rutiner och arbetssätt gällande hur vi planerar och driver genomförandet av våra investeringsprojekt. Du har en god känsla för entreprenadfasen och branschen med en god uppfattning gällande entreprenadstorlek kopplat till både geografisk utbredning och kostnadseffektiv framdrift. Vidare bidrar du med kunskap och erfarenhet gällande vilken entreprenadform och ersättningsform som lämpar sig bäst under olika förutsättningar.

I samarbete med projektledarna tar du fram etapper i förstudie- och projekteringsskedena, ger inspel kopplat till eventuella risker och svårigheter när ett ombyggnadsförslag ska utföras och medverkar till framtagande av alternativ som förbättrar och möjliggör ett genomförande.

Ditt uppdrag innebär även att du förbereder ärenden till våra olika politiska instanser. Du kommer att ha ett nära samarbete med olika kompetensområden på fastighets- och gatukontoret, övriga förvaltningar inom Malmö stad samt olika externa aktörer.

Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som har civilingenjörsexamen eller högskoleingenjörsexamen med relevant inriktning inom t.ex. väg och vatten, alternativt har du motsvarande kunskaper som du har skaffat dig genom relevant mångårig arbetslivserfarenhet inom området. Vidare har du flera års arbetslivserfarenhet av projekt- och byggledning med fokus på genomförandeskedet. Erfarenhet av arbete med planering av nybyggnation och ombyggnation kopplat till infrastruktur och/eller trafik är meriterande. Du behärskar svenska obehindrat i såväl i tal som skrift. Det är meriterande om du också har goda kunskaper i engelska.

För att lyckas i rollen drivs du av att ta dig an utmaningar och säkerställa att projekt når uppsatta mål. Arbetet innebär många olika kontaktytor och du behöver därför motiveras av att bygga nätverk och skapa goda och långsiktiga relationer. För att arbeta som entreprenadssamordnare på fastighets- och gatukontoret behöver du vara strukturerad, analytisk, metodisk samt kostnads- och resultatinriktad.

Vad erbjuder vi dig?
Som medarbetare är du vår viktigaste resurs och därför tar vi vara på din potential och ser till att du utvecklas och växer med oss. Vi är en stor förvaltning, med olika verksamheter, olika yrken, komplexa och utmanande projekt samt varierande arbetsuppgifter, vilket ger dig möjligheter att växa i in roll.

Varmt välkommen med din ansökan!

Om arbetsplatsen
I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

På uppdrag av tekniska nämnden äger, utvecklar och förvaltar fastighets- och gatukontoret stadens mark. Genom en effektiv och modern organisation möjliggör vi ett gott stadsliv för Malmöborna och stadens näringsliv. Vi bygger en stad. Våra värderingar bygger på människors lika värde och vi tycker att det är viktigt med en balans mellan arbete och fritid. 

Stadsutvecklingen i Malmö sker i en rasande takt och det är många som vill bosätta sig/etablera sig i vår stad. Här har stadsutvecklingsavdelningen en viktig funktion inom förvaltningen, då avdelningen driver projekt kopplat till exploatering, stadsmiljö och trafikinfrastruktur. Vi står just nu i startgroparna för att förverkliga det så kallade Storstadspaketet – ett fyramiljardersprojekt med omfattande investeringar på infrastruktur och kollektivtrafik, cykelsatsning samt exploatering. Storstadspaketet innebär en kraftfull satsning på en hållbar stadsutveckling i ett växande Malmö. Detta är en av de största satsningarna på infrastruktur någonsin i Malmö. År 2050 beräknas det vara 500 000 invånare som ska samsas om utrymmet i staden där man ska leva, bo, verka och transportera sig.

Mobilitetsenheten ansvarar för stadens trafiksystem på kort och lång sikt, med ett helhetsperspektiv för alla trafikslag. Vi planerar, utvecklar, kompletterar och bygger om trafiksystemet för bättre framkomlighet, trafikmiljö och trafiksäkerhet.Ansök till Entreprenadsamordnare med fokus på stadsutveckling


Använd facebook för att snabbare fylla i din ansökan.
Observera att arbetsgivaren inte får tillgång till ditt facebook-konto.