Arbetsuppgifter
Som projektledare har du ett helhetsansvar för genomförandet av ett utpekat stråk för cykel- och kollektivtrafik, men tillsammans med andra projektledare har du ett gemensamt ansvar att förverkliga hela Storstadspaketet. Bland dina huvudsakliga arbetsuppgifter ingår, förutom ren projektledning, även samordning av de frågor som berör ditt stråk. Mestadels kommer det att handla om trafikfrågor, men även tekniska frågeställningar, exploatering samt gestaltningsfrågor. Projektledningsarbetet innebär här att driva projektet framåt genom samordning av alla berörda intressenters behov, tid-, resurs- och budgetplanering samt uppföljning, beslutsprocess med styrgrupp och politiker samt nödvändiga kommunikationsinsatser. Du kommer att vara en del av en projektgrupp som driver projektet framåt genom samarbete, samordning och kontinuerlig kommunikation både externt och internt. Som projektledare bidrar du med din kompetens och är fokuserad på att hitta kreativa, hållbara och visionära lösningar.

Många av sträckorna utmed ditt stråk ska få ny eller förändrad bebyggelse, vilket innebär att det krävs ett fasad- till fasadtänk i arbetet. Uppdraget som projektledare innebär även att stötta och styra dina delprojekt, där det kommer att finnas delprojektledare och projekteringsledare. Du arbetar med ett helhetsperspektiv för gång-, cykel-, kollektiv och biltrafik utifrån trafiksäkerhet, trygghet, tillgänglighet, framkomlighet och stadsutveckling.

I ditt uppdrag har du ett tätt samarbete med olika kompetensområden på fastighets- och gatukontoret och du har mycket kontakt med andra intressenter, till exempel andra offentliga förvaltningar, Skånetrafiken, medborgare och politiker. Tillsammans arbetar ni för att utveckla och utforma Malmös offentliga rum.

Kvalifikationer
Du har utbildning som civilingenjör inom väg och vatten eller annan akademisk examen som arbetsgivaren bedömer som likvärdig, så som exempelvis utbildning kopplat till samhällsplanering eller motsvarande, företrädesvis med inriktning inom trafikområdet.

Du har flera års relevant arbetslivserfarenhet som inkluderar erfarenhet av projektledning inom exempelvis infrastruktur, trafik och samhällsplanering med fokus på genomförandefasen. Det är meriterande om du arbetar, eller tidigare har arbetat med, projektledning inom kollektivtrafikområdet.

Du har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Som person är du resultatinriktad och strukturerad. Du arbetar självständigt och planerar aktiviteter i god tid och tar möjliga förändringar i beaktande. Det är viktigt att du tar initiativ och driver arbetet framåt i förhållande till budget, kvalitet, milstolpar och slutdatum. Som person är du relationsskapande och trivs med att arbeta i team samt med att ha en stor och varierad kontaktyta. Du ser omvärldsbevakning och kompetensutveckling som en naturlig del i din roll och delar gärna med dig av din erfarenhet.

Vad erbjuder vi dig?
Som medarbetare är du vår viktigaste resurs och därför tar vi vara på din potential och ser till att du utvecklas och växer med oss. Vi är en stor förvaltning, med olika verksamheter, olika yrken, komplexa och utmanande projekt samt varierande arbetsuppgifter, vilket ger dig möjligheter att växa i in roll.

Fastighets- och gatukontoret erbjuder ett öppet och prestigelöst arbetsklimat där vi värdesätter och förstår vikten av att kommunikation är en integrerad del av verksamheten. Du kommer att få cirka 450 kollegor inom förvaltningen, personer med ett stort engagemang och samhällsintresse som brinner för att utveckla och bygga Malmö stad.

Låter det här som en tjänst som passar dig? Tveka då inte att skicka in ditt CV och personliga brev.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Varmt välkommen med din ansökan!

Om arbetsplatsen
I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

På uppdrag av tekniska nämnden äger, utvecklar och förvaltar fastighets- och gatukontoret stadens mark. Genom en effektiv och modern organisation möjliggör vi ett gott stadsliv för Malmöborna och stadens näringsliv. Vi bygger en stad. Våra värderingar bygger på människors lika värde och vi tycker att det är viktigt med en balans mellan arbete och fritid.

Hos oss får du en spännande och dynamisk arbetsplats med trygghet genom kollektivavtal samt förmåner som friskvårdbidrag, flexibel arbetstid, möjlighet till semesterväxling m.m.

Stadsutvecklingen i Malmö sker i en rasande takt och det är många som vill bosätta sig/etablera sig i vår stad. Här har stadsutvecklingsavdelningen en viktig funktion inom förvaltningen, då avdelningen driver projekt kopplat till exploatering, stadsmiljö och trafikinfrastruktur. Vi står just nu i startgroparna för att förverkliga det så kallade Storstadspaketet – ett fyramiljardersprojekt med omfattande investeringar på infrastruktur och kollektivtrafik, cykelsatsning samt exploatering. Storstadspaketet innebär en kraftfull satsning på en hållbar stadsutveckling i ett växande Malmö. Detta är en av de största satsningarna på infrastruktur någonsin i Malmö. År 2050 beräknas det vara 500 000 invånare som ska samsas om utrymmet i staden där man ska leva, bo, verka och transportera sig.

Mobilitetsenheten ansvarar för stadens trafiksystem på kort och lång sikt, med ett helhetsperspektiv för alla trafikslag. Vi planerar, utvecklar, kompletterar och bygger om trafiksystemet för bättre framkomlighet, trafikmiljö och trafiksäkerhet.Ansök till Projektledare - Kollektivtrafikstråk


Använd facebook för att snabbare fylla i din ansökan.
Observera att arbetsgivaren inte får tillgång till ditt facebook-konto.