Uppdragsbeskrivning
Vi söker just nu efter en Teknisk Specialist med djup kunskap om Office 365 för ett projekt hos vår kund. I uppdraget kommer du var del av en kompetenspool och komplettera denna med din expertis. Poolen används vid införandet av Office 365 och aktiviteter kopplat till detta. Exempel på planerade aktiviteter är:

Pågående och planerade aktiviteter:
• Migrering till Exchange Online
• Migrering från Skype 2015 till Teams Video och Chatt
• Införande av Teams Collaboration (samverkan med regional SharePoint)
• Successivt införande av verktyg i Powerplattformen
• Security and governance O365/Collaboration
• Nya inkommande uppdrag som bygger på plattform Collaboration
• Vidmakthållning och förvaltning av befintlig funktionalitet under och efter onboarding

Exempel på uppgifter vid onboarding:
• Utredningar, aktiviteter och tekniska lösningsförslag
• Ta fram underlag samt utveckla behövda ADD (architecture design document)
• Planera, driva och ansvara för behövda tekniska aktiviteter under ett införande
• Medverkan i befintliga och kommande införandeprojekt

Krav på kunskap/erfarenhet
• Mycket goda kunskaper inom Microsoft Office 365
• Mycket goda kunskaper inom Microsoft Onedrive for Business
• Mycket goda kunskaper inom Microsoft Hybrid Solutions
• Goda kunskaper inom Microsoft Exchange
• Goda kunskaper inom Microsoft Intune
• Goda kunskaper inom Microsoft Yammer
• Skall trivas av att arbeta självständigt
• Naturligt vara driftig och självgående
• Väl förtrogen av att arbeta med virtuella team

Bör krav:
• Erfarenhet av att arbeta under ramverk ITIL
• Erfarenhet av IS/IT styrmodell PM3
• Bred teknisk kompetens inom IT infrastruktur
•Tidigare erfarenheter av att arbeta inom politiskt styrda organisationer
Ansök till Teknisk specialist inom Office365


Använd facebook för att snabbare fylla i din ansökan.
Observera att arbetsgivaren inte får tillgång till ditt facebook-konto.