Vill du axla en nyckelroll i fortsatta uppbyggnaden av Region Stockholms serviceförvaltning? Varje dag, dygnet runt, erbjuder Region Stockholm en hälso- och sjukvård av hög kvalitet och en kollektivtrafik i världsklass. Dessutom ansvarar man också för regional utveckling i länet, bidrar till kulturlivet och med ett kraftfullt ledarskap för vi länets talan. Region Stockholm finns till för länets invånare. Visionen är en attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna att själva utforma sina liv och fatta avgörande beslut. Region Stockholm är en av Sveriges största arbetsgivare med närmare 46 000 kvalificerade medarbetare. Regionen erbjuder ett livsviktigt uppdrag och en verksamhet i ständig rörelse. Tillsammans skapar Region Stockholm Europas attraktivaste storstadsregion. Serviceförvaltningen etablerades under 2019 och förvaltningens uppdrag är att tillhandahålla gemensamma servicetjänster till nämnder, förvaltningar och bolag inom Region Stockholm.

Om tjänsten
Som förvaltningschef har du en betydelsefull roll i att leda och företräda verksamheten i ett dynamiskt utvecklingsskede. Du ansvarar för det fortsatta arbetet med att bygga upp, utveckla och leda förvaltningen samtidigt som organisationen ska leverera tjänster med hög kvalitet. Region Stockholm vill vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare, därför är det viktigt att du som förvaltningschef tillsammans med förvaltningens medarbetare fortsätter att utveckla arbetssätten och levandegör en kultur som bidrar till en god arbetsmiljö samt kund- och verksamhetsnytta. Du har nio direktrapporterande chefer som utgör din ledningsgrupp och totalt beräknas serviceförvaltningen sysselsätta cirka 800 medarbetare. Tillsammans med förvaltningschefen för fastighetsverksamheten svarar du för att stödja nämnden i deras arbete, du ingår i Region Stockholms förvaltnings- och bolagschefsledning och du rapporterar direkt till regiondirektören.

Vem är du?
Du har akademisk examen och erfarenhet av att leda och driva förändrings- och förbättringsarbete samt har erfarenhet av att leda organisationer med olika verksamheter. Du har erfarenhet av att arbeta inom offentlig sektor, politiskt styrd verksamhet och värdesätter samverkan med såväl interna som externa företrädare. Din strategiska och kommunikativa förmåga samt din goda ekonomiska kompetens är förutsättningar för att du ska lycka som förvaltningschef. Du är mål- och resultatorienterad, ansvarstagande och har en stark genomförandekraft. Du har erfarenhet av ledningsarbete på högsta nivå och att själv leda ledningsgrupper. Dessutom har du kompetens inom två eller flera sakområden kopplat till förvaltningens uppdrag: IT, upphandling, ekonomi och redovisning, lön, HR, facility management eller kommunikation. Som person är du resultatorienterad, lyhörd, har hög integritet och analytisk förmåga. Du är en engagerad och modig ledare som strävar efter att uppnå gemensamma mål och få andra att växa. Stor hänsyn kommer att tas till personlig lämplighet.

Om verksamheten
Serviceförvaltningen etablerades under 2019 och förvaltningens uppdrag är att tillhandahålla gemensamma servicetjänster till nämnder, förvaltningar och bolag inom Region Stockholm. Vidare ska förvaltningen effektivisera processer, säkra spetskompetens, höja kvaliteten på tjänsterna och öka verksamhetsnyttan för hela Region Stockholm. De tjänster som förvaltningen erbjuder organiseras kostnadseffektivt och till en så hög kvalitet som möjligt. Förvaltningen erbjuder bland annat IT-stöd, upphandlingsstöd, tjänster inom ekonomi och redovisning, löneadministration, HR-stöd, facility management-tjänster och digitala kommunikationstjänster.


Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Denna rekrytering utförs av Poolia Executive Search AB, Poolia-koncernens verksamhet för rekrytering av högre chefer och styrelser. Varmt välkommen med din ansökan!Ansök till Förvaltningschef till Serviceförvaltningen


Använd facebook för att snabbare fylla i din ansökan.
Observera att arbetsgivaren inte får tillgång till ditt facebook-konto.