Uppdrag som AML Specialist - start snarast möjligt

Arbetsbeskrivning:

I rollen som AML Specialist hos vår kund ansvara för arbetssätt och strategi för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. I funktionen har du stöd av ett tvärfunktionellt AML-team, ansvariga chefer samt governance som ansvarar för företagsstyrningssystemet som helhet. Rollen rapporterar till Chef för respektive område och samarbetar med kvalitets- och regelverksansvarig. Rapportering sker också till VD och styrelse.

Ditt ansvar inkluderar att gemensamt för områdena:
• Leda arbetet med AML-frågor och vara sammankallade gentemot övriga resurser inom bolagen.
• Samordna strukturella frågor i AML-arbetet (via gemensamt linjechefsforum).
• Samordna arbetet med att löpande samt vid behov uppdatera bolagens allmänna riskbedömningar (inkl. att sammankalla till en årlig riskworkshop i detta avseende).
• Samordna arbetet med bolagens riktlinjer samt gemensamma interna rutiner.
• Utgöra stöd till AML-utredare och transaktionsövervakningen samt ta fram förslag på övervakningsregler ('scenarios').
• Utgöra stöd till AML-kontakterna på bolagen och MSAB.
• Samordna arbetet med bolagens årliga FI- rapportering
• Utgöra stöd (t.ex. kvalitetssäkring) till de som tar fram och håller i utbildning och information inom AML (CFA, Kundmötet, Affärsstöd etc.) till bolagen, MSAB och externa förmedlare.
• Ha en löpande dialog med systemförvaltningen via samarbetsgruppen avseende vidareutveckling och justering av AML-systemstöd.

Som AML-specialist inom livaffären kommer du löpande säkerställa en effektiv samordning av arbetet med AML-funktionen inom bolaget.

Vem är du?

• Rätt kandidat för rollen har en akademisk examen, gärna inom juridik, och praktisk erfarenhet från arbete med att motverka penningtvätt inom finansbranschen.
• Det är mycket meriterande med erfarenhet från livförsäkringsverksamhet.
• Vidare har du en gedigen förståelse för regelverken och processerna för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.
• Du är en relationsbyggare som samarbetar väl med andra personer och enheter och har ett intresse för den löpande affären. Då rollen innebär stort eget ansvar så är du drivande, har en hög leveransförmåga och är prestigelös.

Om uppdraget:

Detta är ett konsultuppdrag - vilket betyder att du är anställd som konsult hos Jurek men arbetar hos vår kund. Uppdraget förväntas starta omgående och pågå till 2021-12-31. Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Matilda Karlsson på matilda.karlsson@jurek.se
Välkommen in med din ansökan redan idag då vi går igenom urvalet löpande, sista ansökningsdag 2020-04-06. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.

Om verksamheten:

Vi på Jurek är specialister på att rekrytera och hyra ut konsulter på alla nivåer inom Law, Finance, HR, Marketing & Communication och Business Support. Vi arbetar passionerat och effektivt med att hitta, skapa och matcha talang.
Det går inte längre att söka detta jobb!