Arbetsbeskrivning

I rollen som kvalitetssamordnare kommer du att ansvara för att leda och genomföra internrevision av program och projekt och planera och genomföra interna och externa kvalitetsrevisioner, samt följa upp avvikelser och iakttagelser. Vidare kommer du att säkerställa att ställda kvalitetskrav uppfylls i programmets interna och externa leveranser samt sätta upp och upprätthålla en ändringsprocess för interna ändringar. Andra arbetsuppgifter kommer att vara:

 • Ta fram programmets/projektets arbetssätt avseende kvalitet genom att upprätta kvalitetsplan utifrån mall i PPH
 • I samråd med programledare upprätthålla och följa upp programmets kvalitetssäkrande planer och rutiner (bland annat gällande kvalitetsstyrning, granskning, ändringshantering, dokumenthantering och revision)
 • Definiera och följa upp programmets/projektets kvalitetsmål.
 • Rapportera till program-/projektledaren samt koordinera kvalitetsarbete inom programmet
 • Möjliggöra styrning och uppföljning av program-/projektprocesserna genom tydliga mål och mätetal för processerna (KPI:er).
 • Granska program-/projektdokumentation som planer, rutiner, projekterade handlingar, avtal etc. som påverkar eller kan påverka programmets/projektets kvalitetsarbete
 • Vara kravställare vad gäller kvalitetsfrågor i upphandlingar inom projektet samt medverka vid utvärdering av anbud
 • Vid behov utbilda program-/projektmedlemmar i kvalitetsfrågor och delta i projektrelaterade möten för att ta del av information om verksamhetens framdrift


Vem är du?

 • Minst 4 år utbildning på högskolenivå inom relevant område, eller 6 år motsvarande förvärvad erfarenhet
 • Minst 4 års erfarenhet från kvalitetssamordning i projekt inom liknande verksamhet (kollektivtrafik, infrastruktur, samhällsplanering, offentlig verksamhet, teknik, bygg och anläggning, fordon etc
 • 2 år dokumenterad erfarenhet från kvalitetsrevisionsarbete
 • 2 år dokumenterad kunskap och erfarenhet inom ISO 9001
 • Erfarenhet från olika verksamheters kvalitetsledningssystem
 • God förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska

Meriterande är om du också har:

 • Utbildning inom projektmetodik, så som PROPS/XLPM
 • Kunskap inom branschens övriga lagar, krav och riktlinjer 


Vad vi erbjuder

Ett konsultuppdrag på Kungsholmen som omfattar heltid med start i början av maj och löper i första hand till och med 2020-12-31. Du kommer att bli anställd av Jurek Rekrytering & Bemanning och vara uthyrd till vår kund. Vid frågor angående tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Melanie Grunow via mail: melanie.grunow@jurek.se

Då urvalsprocessen och intervjuer sker löpande är du varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt viaOm Jurek

Jurek Rekrytering & Bemanning är ett starkt växande företag med fokus på flexibla och kundanpassande rekryterings- och bemanningslösningar. Genom vårt nytänkande och entreprenöriella arbetssätt är vi unika i Sverige idag. Våra uppdrag är främst inom juridik, ekonomi, HR, administration samt marknad och management.
Det går inte längre att söka detta jobb!
Kvalitetssamordnare till offentlig förvaltning på Kungsholmen

Jurek Rekrytering & Bemanning AB

Kategori: Administration
Plats: Stockholm
Antal visningar: 0
Antal gillamarkeringar: 0
Publicerades:

Det går inte längre att söka detta jobb!


Nyckelord

Ekonom, Entreprenör, Internrevision, ISO 9001, Juridik, Kravställare, Kvalitetssamordnare, Management, Programledare, Projektdokumentation